XVI Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur i Mazury AirShow 2014 już za chwilę

Do pilotów, właścicieli i operatorów statków powietrznych oraz lotniczych miłośników wodniackiego weekendu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

W sprawie:1/. zaproszenia na „XVI Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur”;
2/. udziału – możliwości zaprezentowania samolotu i oferty lotniczej podczas „Mazury AirShow 2014”

Szanowni Państwo!
Koleżanki iKoledzy Piloci!

W dniach 31.07-03.08.2014 r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo , a więc w sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, spotkają się na XVI Międzynarodowym Zlocie Przyjaciół Lotnictwa i Mazur właściciele, operatorzy i załogi samolotów by spędzić wspólny atrakcyjny weekend na Mazurach.

Równocześnie entuzjaści pokazów lotniczych będą mogli podziwiać kunszt wielu znakomitych akrobatów, a także niezwykłe maszyny podczas trwającego w dniach 2-3.08.2014 r. „Mazury AirShow 2014” – w Giżycku, nad jeziorem Niegocin, a więc w nietypowej i bardzo imponującej scenerii lotniczo-wodniackiej i jedynej tego typu w Europie. Naszym zamierzeniem jest stworzenie świetnej okazji do wypoczynku , poznania Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z powietrza i z wody oraz przez pryzmat akcentów historycznych (mazurskie zamki, Święta Lipka, Wilczy Szaniec itp.). Chcemy zadbać o przyjacielską atmosferę i o to aby weekend był dla wszystkich uczestników Zlotu atrakcyjny i pełen różnych akcentów relaksacyjno-poznawczych.

Dziękuję wszystkim tym, którzy już dopełnili zgłoszenia samolotu i załogi na Zlot. Ponieważ chcielibyśmy być jak najlepiej przygotowani na przyjęcie Was i samolotów, prosimy tych, którzy się jeszcze nie zgłosili, aby uczynili to jak najszybciej. Wzór (karta) zgłoszenia na Zlot znajduje się na stronie www.lotniskoketrzyn.pl oraz www.mazuryairshow.pl.

Odrębną sprawą jest nasza oferta możliwości zaprezentowania statku powietrznego, załogi oraz operatora, ale również producenta sprzętu lotniczego, przedstawiciela firm lotniczych – wszystko to w ramach wyjątkowo ciekawych i jedynych tego typu w Polsce pokazów lotniczych „Mazury AirShow 2014. Tym samym, zapraszam do zgłoszenia swojego (statku, załogi, firmy) udziału w publicznej prezentacji podczas tegorocznych pokazów „Mazury AirShow” w Giżycku nad jeziorem Niegocin.

Impreza ta zorganizowana w niepowtarzalnej scenerii mazurskich jezior , dostępna dla wyjątkowo licznej publiczności, zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie i sympatycznie. Swój udział zapowiedziała extra liga lotnicza: The Flying Bulls, Grupa Akrobacyjna Kauno Aeroklubas, Zespół Akrobacyjny „ORLIK”, Hercules, śmigłowce Sokół W-3 z 2.GPR i Mi-24, DC-3 , PA-18 , RWD 5 oraz indywidualnie m.in.,Uwe Zimmermann (Extra) i inni.

Na takiej imprezie (lotniczo – wodniackiej) warto być bo znakomita okazja zaprezentowania się ale przyjemność obecności w dobrym towarzystwie!

Co istotne, areną do występów dla najlepszych pilotów akrobacyjnych, zespołów pokazowych oraz do prezentacji niezwykłych statków powietrznych będzie nie tylko przestrzeń powietrzna nad jeziorem Niegocin koło Giżycka, ale również sama tafla jeziora. Na Mazury AirShow przybędą także maszyny latające zdolne do startu i lądowania na wodzie. Pomimo, że impreza w tym kształcie (nad j.Niegocin) będzie realizowana po raz szósty, to jest konsekwentną kontynuacją znanego w Polsce i zagranicą Festynu Lotniczego Mazury organizowanego przez wiele lat na lotnisku Wilamowo koło Kętrzyna przez Aeroklub Krainy Jezior. Według naszej oceny, w oparciu o lata ubiegłe, można założyć, że pokazy przez dwa dni obserwować będzie około 80-100 tysięcy osób zgromadzonych na brzegach jeziora Niegocin oraz na licznych jednostkach pływających.

Według wstępnych zapowiedzi w tym roku w Zlocie uczestniczyć będzie blisko 70 załóg – statków powietrznych z kraju i zagranicy. A więc będzie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz zareklamowania Państwa sprzętu i świadczonych usług lotniczych. Współorganizatorem „Mazury AirShow 2014” będzie już tradycyjnie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz nasz nowy partner – Aeroklub Krainy Mazur – przy istotnym wsparciu miasta Giżycko oraz Gminy Giżycko. Program Zlotu i Mazury AirShow 2014 będzie na bieżąco uaktualniany na naszej stronie www.lotniskoketrzyn.pl oraz www.mazuryairshow.pl a korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adresy: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl i akj@lotniskoketrzyn.pl .

Tegoroczne pokazy lotnicze „Mazury AirShow 2014” odbędą się pod patronatem Komitetu Honorowego do którego weszło wielu znakomitości z naszego kraju.

Oczekujemy na Państwa uwagi oraz pytania, które z przyjemnością wyjaśnimy.

Do  z o b a c z e n i a  z a t em  n a  XVI M i ę d z y n a r o d o w y m  Z l o c i e
P r z y j a c i ó ł L o t n i c t w a i Ma z u r o r a z „Ma z u r y Ai r S h ow 2 0 1 4 ” .
Z a p r a s z amy   d o  K ę t r z y n a   i   G i ż y c k a !
Z a p r a s z a m y  w  K r a i n ę  W i e l k i c h  J e z i o r  M a z u r s k i c h !

W  i m i e n i u  w s p ó ł o r g a n i z a t o r ó w
Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ
Mazury, 4.07.2014 r.

Wyjątkowe miejsce na Mazurach dla miłośników natury i ciszy: Nasz Ośrodek Wypoczynkowy zaprasza
Marzysz o spokojnych wakacjach na Mazurach, gdzie możesz zanurzyć się w otaczającej przyrodzie i odpocząć...
Hotel na Mazurach - na co zwracać uwagę wybierając?
Mazury to przepiękna kraina słynąca głównie z jezior. To idealne miejsce do tego, by popływać w nich,...
Odpoczynek we dwoje w sercu Wielkich Jezior Mazurskich
Giżycko to jedna z najbardziej urokliwych miejscowości na Mazurach. Bezpośredni kontakt z przyrodą to...
Mazury - kraina tysiąca jezior i zabytków historii.
"Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie co posiadacie" - pisał niegdyś Stanisław Jachowicz....
Ile kosztuje patent żeglarski?
Zdecydowałeś już może, że chcesz zdobyć patent żeglarski i zastanawiasz się ile to kosztuje? A może jeszcze...
Kierunek? Mazury!
Wypoczynek po ciężkim miesiącu albo roku pracy należy się każdemu. Niezliczone oferty, z których możemy...