Transport lotniczy w Polsce w trakcie Euro 2012

W trakcie trzech tygodni turnieju UEFA EURO 2012 Polskę odwiedzi od 800 tys. do 1 mln kibiców. Już dziś wiadomo, że przeważająca część ruchu turystycznego związanego  z turniejem będzie się odbywać drogą lotniczą. Przed polskimi lotniskami stoi obecnie nie tylko duże wyzwanie, polegające na stworzeniu odpowiedniej infrastruktury. Niezwykle istotne jest również odpowiednie zarządzanie wzmożonym ruchem w przestrzeni powietrznej oraz dobra organizacja obsługi pasażerów na lotnisku. To właśnie od sprawności transportu lotniczego oraz obsługi pasażerów, w dużym stopniu będzie zależało to, czy i w jaki sposób, zmieni się postrzeganie Polski w Europie. Większość kibiców pierwsze i ostatnie wrażenie o Polsce z Euro 2012 wyniesie przecież właśnie z punktów wejścia i wyjścia, czyli lotnisk.  

Zgodnie z danymi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej liczba operacji lotniskowych w ciągu doby w trakcie turnieju może się zwiększyć o 150-220, a na lotniskach w Miastach-Gospodarzach w dniu trwania meczów, liczba pasażerów może przekroczyć 30 tysięcy. Wzmożony ruch turystyczny utrzyma się także po turnieju, bowiem według raportu Impact, dotyczącego wpływu przygotowań i organizacji Euro 2012 na gospodarkę Polski, przygotowanego na zlecenie spółki PL.2012 przez polskich naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wyniku zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego kraju, Polskę będzie odwiedzać rocznie średnio 490 tys. turystów więcej. Odpowiednie przygotowanie infrastruktury lotniskowej oraz systemów zarządzania ruchem w przestrzeni powietrznej jest niezbędne nie tylko ze względu na organizację finałów Piłkarskich Mistrzostw Europy Euro 2012, ale i rozwój rynku lotniczego w latach następnych. Ruch lotniczy w trakcie Euro w dużej mierze oparty będzie o połączenia czarterowe.

Inwestycje na lotniskach

Przygotowania Polski do Euro 2012 w obszarze lotnisk oraz ruchu lotniczego są koordynowane przez spółkę PL.2012, która współpracuje w tym zakresie z kilkunastoma partnerami, m.in. z portami lotniczymi w Miastach-Gospodarzach, lotniskami wspomagającymi, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, polskimi siłami powietrznymi, Ministerstwem Obrony Narodowej, czy Ministerstwem Infrastruktury.

Spółka pełni przede wszystkim funkcję koordynacji przygotowań w wymiarze rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz kontrolną, polegającą na ciągłym monitorowaniu postępów prac i raportowaniu ich wyników do władz państwowych i UEFA – wyjaśnia Tomasz Szymczak, Koordynator Krajowy ds. Lotnisk, PL.2012. – Obsługa ruchu lotniczego będzie prowadzona przez lotniska w Miastach-Gospodarzach, czyli w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Te porty lotnicze będą wspierane przez tzw. lotniska wspomagające, wykorzystywane głównie do obsługi samolotów VIP-owskich, czyli tzw. ruch General Aviation oraz będą pełnić przy szczególnie dużym natężeniu ruchu lotniczego, funkcje parkingowe dla samolotów. Lotniskiem wspomagającym dla Warszawy będzie port lotniczy w Łodzi, dla Gdańska w Bydgoszczy, dla Poznania w Zielonej Górze oraz dla Wrocławia w Katowicach. Poza tzw. głównymi portami lotniczymi w Miastach-Gospodarzach oraz portami wspomagającymi, istnieje jeszcze trzecia grupa lotnisk, w której znajdują się mniejsze lotniska i lądowisko, należące np. do Aeroklubu Polskiego oraz lotniska wojskowe. Obiekty te w razie potrzeby będą wspomagały ruch General Aviation oraz małych prywatnych samolotów.

Kluczowe z punktu widzenia organizacji Euro 2012 inwestycje prowadzone są w portach lotniczych w Miastach-Gospodarzach. Lotniskiem, które już dzisiaj, przy obecnym stanie infrastruktury, jest przygotowane do obsługi wzmożonego ruchu lotniczego związanego z turniejem, jest Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Niemniej jednak realizowane są na nim prace modernizacyjne z myślą o wyższej jakości obsługi i komforcie pasażerów oraz ze względu na prognozowany rozwój rynku lotniczego w przyszłości. Nie bez znaczenia jest również umocnienie roli i pozycji rynkowej lotniska w Europie. W chwili obecnej zakończona jest już najważniejsza część modernizacji nawierzchni lotniskowych, czyli całościowy remont skrzyżowania dróg startowych. Na marzec 2011 planowane jest zakończenie prac przy Terminalu A. Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę w Warszawie po zakończeniu prac to: przyloty 3750 -> 5000, odloty 2340 -> 3000, operacje lotniskowe 41 -> 53.

Działania związane z rozbudową infrastruktury lotniska we Wrocławiu powinny zostać zakończone we wrześniu 2011 roku. W chwili obecnej realizowane są tam prace w lotniczej części portu. Zaawansowane prace budowlane trwają także przy budowie nowego terminala pasażerskiego. Ich zakończenie jest przewidywane na marzec 2011. Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę po zakończeniu prac to: przyloty 1260 -> 2700, odloty 840 -> 1960, operacje lotniskowe 15 -> 30.

Najważniejszą kwestią związaną z rozbudową lotniska Poznań Ławica jest uzyskanie decyzji środowiskowej umożliwiającej rozpoczęcie prac modernizacyjnych. Najbardziej prawdopodobną datą jest w tym przypadku koniec bieżącego roku. Rozpoczęcie prac przy terminalu pasażerskim jest planowane na marzec 2011. Już teraz zakończyła się przebudowa przewężenia płyty postojowej samolotów. Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę po zakończeniu prac: przyloty 900 -> 1900, odloty 500 -> 1100, operacje lotniskowe 14 -> 30.

Zakończenie prac w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku jest planowane na marzec 2012 roku. Do końca bieżącego roku zakończone zostaną prace na płycie postojowej oraz na drodze kołowania. Do marca 2012 trwać będą prace przy budowie terminala pasażerskiego. Obecnie zakończona jest już budowa poziomu 1 Terminala II w Gdańsku. Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę po zakończeniu prac to: przyloty 760 -> 2240, odloty 760 -> 1600, operacje lotniskowe 12 -> 30.

Organizacja ruchu lotniczego oraz obsługi pasażerów

Poza rozbudową bądź modernizacją istniejącej infrastruktury na lotniskach niezwykle istotną kwestią związaną z ruchem lotniczym w Polsce w kontekście Euro 2012 jest koordynacja wzmożonego ruchu w przestrzeni powietrznej oraz w portach lotniczych. Za opracowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań w tym zakresie odpowiedzialna jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W trakcie Euro 2012 będziemy mieli do czynienia ze znacznym wzrostem ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej – mówi Jarosław Niewiński, Z-ca Dyrektora Biura Służb Ruchu Lotniczego ds. Kontroli Lotniska, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. – Liczba operacji lotniczych w dniu meczu piłkarskiego może wzrosnąć nawet o 150-220. Będzie to wynikało ze zwiększonego ruchu czarterowego obsługującego Euro 2012, większej liczby operacji lotniczych sił porządku publicznego oraz lotnictwa sanitarnego i wzrostu lotów tzw. General Aviation. Ta dodatkowa liczba operacji będzie się nakładała na ruch rozkładowy, funkcjonujący na co dzień. Naszym głównym zadaniem jest opracowanie i wdrożenie takich rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej oraz zniwelowanie wpływu zwiększonego ruchu lotniczego związanego z Euro 2012 na loty rejsowe. Wdrażanie konkretnych rozwiązań rozpoczniemy pod koniec 2011, kiedy znane już będą grupy finałowe turnieju, determinujące scenariusze komunikacyjne. W grudniu 2011 stworzone zostaną specjalne zespoły odpowiadające za ruch lotniczy
w poszczególnych miastach oraz określone scenariusze kierunków i natężenia ruchu lotniczego. W I kwartale 2012 będziemy monitorować zapotrzebowanie na loty wśród poszczególnych przewoźników i lotnisk zagranicznych oraz przedstawimy projekt organizacji służb i dróg lotniczych. W II kwartale 2012 ostatecznie ustalimy z portami lotniczymi szczegółowe zasady organizacji ruchu lotniczego oraz uruchomimy
w związku z Euro 2012 dodatkowe służby PAŻP.

Ze względów bezpieczeństwa, na czas trwania turnieju zawieszony zostanie układ z Schengen i przywrócona zostanie kontrola graniczna, co jest działaniem standardowym przy tego typu dużych imprezach sportowych. W tym momencie opracowywane są rozwiązania mające na celu maksymalnie zwiększyć przepustowość samych lotnisk oraz zwiększyć efektywność odpraw pasażerskich.

W planach jest znaczne zwiększenie liczby punktów kontroli granicznej oraz kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, co znacznie przyśpieszy odprawę – tłumaczy Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w Warszawie. – Przewidujemy zwiększenie liczby personelu, który będzie udzielał pasażerom informacji na temat procedur odprawy oraz miejsc, w które powinny się kierować, tak żeby obsługa przebiegała maksymalnie efektywnie.

Ciekawym rozwiązaniem usprawniającym obsługę oraz dodatkowo wspomagającym bezpieczeństwo, będzie również odpowiednie zarządzanie odprawami kibiców poszczególnych drużyn. Znając harmonogram meczów, rozkład lotów oraz listę pasażerów, będzie można nie dopuścić do spotkania się w jednej sali odpraw lotniska np. zwaśnionych grup kibiców.

W dniach niektórych meczy turnieju, liczba pasażerów na lotniskach może przekraczać nawet 30 tysięcy. Dlatego też planowane jest stworzenie przy lotniskach tzw. stref buforowych, które pozwolą płynnie dozować liczbę odprawianych pasażerów i zapobiegać tworzeniu się zatorów i kolejek np. przy punkach kontroli bezpieczeństwa.

Niezwykle istotną kwestią jest również sama jakość obsługi pasażerów na lotniskach.

W tym celu spółka PL.2012 we współpracy z partnerami realizuje projekt Akademia Euro z wykorzystaniem funduszy unijnych – wyjaśnia Tomasz Szymczak, PL.2012. – W jego ramach w całej Polsce zostaną przeszkolone osoby pierwszego kontaktu z gośćmi Turnieju, także pracownicy lotnisk, mający bezpośredni kontakt z pasażerami. Osoba odprawiająca bagaże na lotnisku, pracująca przy punkcie kontroli bezpieczeństwa, czy też sprzedająca bilety, musi bowiem posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji Euro 2012, czy połączeń komunikacyjnych w mieście. Może zostać bowiem o to zapytana przez każdego kibica przylatującego na Euro 2012 do naszego kraju. Jeśli wyczerpującą i rzetelną informację uzyska już na lotnisku, czyli przy pierwszym kontakcie z Polską, będzie zapewne pozytywnie zaskoczona, a takie właśnie elementy będą decydować o wizerunku naszego kraju w Europie po Euro 2012.

Informacji dla kibiców na lotniskach oraz w innych miejscach publicznych w Miastach-Gospodarzach, takich jak dworce kolejowe, czy ważne punkty komunikacyjne, będą udzielali także wolontariusze. W całym kraju będzie ich pracowało ok. 3 tysięcy. Zostaną odpowiednio wcześniej poddani profesjonalnym  szkoleniom. Projekt wolontariatu przestrzeni publicznej realizowany jest przez PL.2012 i Miasta Gospodarze – jego celem jest zagwarantowanie tego samego standardu obsługi we wszystkich miastach turniejowych w Polsce.

Współpraca i połączenia lotnicze z Ukrainą

Zorganizowanie wysokiej jakości obsługi lotniczej w trakcie Euro 2012 wymaga także ścisłej współpracy z Ukrainą. Określa ją podpisany 30 września 2010 roku dokument – Mapa Drogowa, w którym wyodrębniono 26 newralgicznych projektów, które muszą być realizowane we współpracy z Ukrainą. Jednym z ważniejszych elementów współpracy polsko-ukraińskiej w obszarze lotnisk i ruchu lotniczego jest koordynacja procesu zarządzania ruchem lotniczym oraz wypracowanie wspólnych standardów obsługi pasażerów w Polsce
i na Ukrainie.

Z uwagi na znaczne odległości pomiędzy miastami, w których rozgrywane będą mecze w Polsce i na Ukrainie, transport pomiędzy 2 krajami organizującymi turniej będzie się odbywał w dużej mierze drogą lotniczą – mówi Tomasz Szymczak, Koordynator Krajowy ds. Lotnisk, PL.2012. – Będzie on oparty o połączenia czarterowe oraz istniejące loty rejsowe. W przypadku lotów rejsowych, polski i ukraiński przewoźnik będą elastycznie dostosowywać ich liczbę oraz jednocześnie wielkość wykorzystywanych samolotów, do potrzeb kibiców.

Odpowiednie przygotowanie lotnisk oraz ruchu lotniczego w Polsce to jedno z najważniejszych działań w ramach całości przygotowań kraju do Euro 2012. Duża część z 800 tysięcy do 1 miliona kibiców, którzy odwiedzą w czasie turnieju Polskę, przybędzie do naszego kraju właśnie za pośrednictwem transportu lotniczego. Realizowane w ramach przygotowań Polski w obszarze lotnisk inwestycje i działania mają na celu z jednej strony zapewnienie adekwatnej do wzmożonego ruchu turystycznego infrastruktury, a z drugiej organizacji obsługi kibiców na lotniskach oraz ruchu w przestrzeni powietrznej. Od tego w jaki sposób odwiedzający nasz kraj kibice zetkną się z nim w trakcie Euro 2012 na lotniskach, czyli po raz pierwszy i ostatni, w dużej mierze będzie zależał budowany po turnieju wizerunek Polski.

Oficjalny serwis spółki PL.2012 http://www.2012.org.pl/

źródło: PR

Parkingi przy lotnisku Pyrzowice, czyli wygodne rozwiązanie dla podróżujących. Ranking
Planujesz podróż samolotem z lotniska w Katowicach (Pyrzowice)? Jeśli tak jest, a Ty zamierzasz przyjechać...
Sandomierz – ukryty skarb Polski idealny na weekendowy wypad
Czy zastanawiałeś się kiedyś, gdzie spędzić weekend w Polsce, odkrywając jej piękno i bogatą historię?...
Mazury - kraina tysiąca jezior i zabytków historii.
"Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie co posiadacie" - pisał niegdyś Stanisław Jachowicz....
Atrakcje Kołobrzegu - co koniecznie zobaczyć?
Kołobrzeg i oraz jego okolice to bez wątpienia ścisła czołówka najpiękniejszych miejsc w Polsce - i najbardziej...
Co zjeść w Polsce?
Polska to kraj o wieloletniej tradycji kulinarnej. Kuchnia polska jest niezwykle bogata, i każdy znajdzie...
Jak wybrać parking przy lotnisku? Kilka istotnych informacji
Lotnisko Katowice to bez dwóch zdań jeden z najpopularniejszych międzynarodowych portów lotniczych w...