praca w hotelu

Jak znaleźć pracę w hotelu?

Bardzo dobrym i co najważniejsze skutecznym sposobem na znalezienie pracy w hotelu jest korzystanie z ogłoszeń umieszczonych w internecie. Można tam znaleźć wiele ofert pracy zarówno z Polski jak i z różnych państw Europy takich jak z Włochy, Hiszpania, czy też z Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Ponad 53 tys. bezrobotnych w branży gastronomiczno-hotelarskiej

W I półroczu 2010 roku liczba osób bezrobotnych w zawodach gastronomiczno-hotelarskich wyniosła 53,8 tys. Liczba zgłoszonych ofert pracy w urzędach pracy w analizowanym okresie w zawodach gastronomiczno-hotelarskich wyniosła 25 tys. Oznacza to, iż na jedną ofertę pracy w zawodach gastronomiczno-hotelarskich w tym okresie przypadało dwóch bezrobotnych. W analizowanym okresie na jedną ofertę pracy zgłoszoną w urzędzie pracy przypadało średnio 2,6 bezrobotnych.

Praca w turystyce i hotelarstwie

Ostatni raport przemysłu spotkań “Mice Poland” jednoznacznie określił potencjał naszego kraju pod względem organizowanych wydarzeń w skali krajowej i w skali światowej. Ten potencjał stale rośnie a objawia się w postaci nowych inwestycji w hotelarstwie, gastronomi, czy turystyce w ujęciu ogólnym.