Fundusze unijne na promocję Polski

Polska Organizacja Turystyczna otrzyma 142 mln zł na projekty promujące polską turystykę w ramach umowy o dofinansowanie w działaniu 6.3 “Promocja turystycznych walorów Polski”.

Umowa o dofinansowanie w ramach działania 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 została podpisana 12 sierpnia 2009 r. Ze strony Ministerstwa Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) umowę podpisał Pan Rafał Baniak, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, a ze strony Polskiej Organizacji Turystycznej (Beneficjent) Pan Rafał Szmytke, Prezes POT

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania na realizację Projektu „Promujmy Polskę Razem” ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy, związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji. Kwota dofinansowania projektu POT wynosi 141 780 000,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2009-2012.

Koncepcja projektu wynika z założeń programowych Działań 6.3. PO IG Marketingowej Strategii Polski w Sektorze Turystyki 2008-2015 opracowanej w 2008 r. przez POT oraz  ze Strategii Rozwoju Turystyki 2008-2015 MSiT 2008. Zgodnie z tymi dokumentami, do promocji Polski w projekcie wykorzystane zostaną m.in. duże wydarzenia, tzw. „kotwice medialne”, które są pretekstem do przyjazdu do Polski i mają ogromny potencjał promocyjny tj: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, Prezydencja w UE 2011, a także wydarzenia za granicą: rok 2010 Rokiem Chopinowskim oraz Rok Polski w Wielkiej Brytanii 2009/2010.

Realizacja projektu systemowego w ramach działania 6.3. PO IG została powierzona Polskiej Organizacji Turystycznej ze względu na jej bogate doświadczenie, rozbudowaną siatkę zagranicznych przedstawicielstw oraz potencjał kadrowy.   Nokia N97 dla turystyki

Źródło: pot.gov.pl

Z Ecco Holiday do Bułgarii, Egiptu i Grecji - czarterem.
Po ubiegłorocznej zmianie modelu operacji lotniczych, Ecco Holiday zwiększa w swojej ofercie udział lotów...
Weekend w Borach Dolnośląskich
W poszukiwaniu pięknych krajobrazów i odpoczynku na łonie natury, nie trzeba wcale jechać za siódmą górę....
Amadeus i Turkish Airlines zawarły umowę full content
Turkish Airlines i Amadeus, wiodący dostawca rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych...
Przedświąteczne odliczanie czas zacząć
Świątecznego szaleństwa nadszedł czas. Realizujemy codzienny harmonogram prac, zakupów oraz świątecznego...
Turystyka w Polsce - czy dobrze sie promujemy?
Turystyka to jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Przynosi wpływy, choćby dlatego, że...
Turystyka made in Poland
Polska to kraj, który warto odwiedzać o każdej porze roku. Coraz szersze bogactwo "produktów turystycznych"...