Efekty współpracy transgranicznej

W dniach 27-28 maja 2014 r. przedstawiciele Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej wzięli udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej transgraniczny projekt polsko-białoruski pt. „Podróż do etnobajki”.

Konferencja odbyła się w Grodnie, w siedzibie Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały, koordynatora projektu zrealizowanego wraz z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną, pełniącą funkcję Biura Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej w Suwałkach.

W konferencji udział wzięli rektor oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu im. J. Kupały, a także przedstawiciele Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Miasta Suwałki, Powiatu Augustów, uczelni: AWF w Warszawie, WSWFiT w Białymstoku i innych instytucji.

Transgraniczny projekt „Podróż do etnobajki” zaowocował powstaniem transgranicznego szlaku turystycznego. Po stronie białoruskiej szlak „Ścieżkami Biełuna” prowadzi przez obiekty eksponujące zasoby etnokulturowe Grodzieńszczyzny, po stronie polskiej zaś na Suwalszczyźnie powstała sieć siedmiu Wiosek Bajek – centrów rodzinnej aktywności turystycznej.  W ramach konferencji podsumowującej projekt odwiedzono miejsca na Grodzieńszczyźnie, które otrzymały wsparcie w ramach projektu.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej poprzez swoich przedstawicieli zaznaczył swą obecność na międzynarodowej konferencji. Materiały promocyjne Klastra w języku polskim, rosyjskim i angielskim rozdano uczestnikom wydarzenia.

PR

Wystawa archeologiczna o Suwalszczyźnie
Wystawa archeologiczna o dziejach Suwalszczyzny, z okresu od zakończenia epoki lodowcowej do upadku Jaćwieży,...
Mecz w mazurskiej scenerii
Konie, bryczka, Honorowa Eskorta, czyli jak rozpoczyna się mecz piłkarski na Mazurach.
Internetowa rewolucja w autobusach
W ostatnich latach sprzedaż produktów i usług przez internet stała się dla większości przedsiębiorców...
Suwałki
Suwałki, zielone płuca Polski, to miasto o bardzo bogatej historii, tradycji i kulturze. Jeżeli ktoś...