American Express ogłasza plany utworzenia nowej spółki joint venture w celu wzmocnienia segmentu turystyki biznesowej

Spółka joint venture skorzysta na dodatkowych inwestycjach w rozwój technik cyfrowych i możliwości aktywnej współpracy z oddziałami American Express

NOWY JORK – (BUSINESS WIRE) – Firma American Express Company (NYSE: AXP) podała informację o planach utworzenia spółki joint venture, dzięki której proces restrukturyzacji Global Business Travel (GBT), oddziału American Express, ma ulec przyspieszeniu. American Express prowadzi aktualnie w tej sprawie rozmowy. Zgodnie z założeniami współwłaścicielem planowanej spółki będzie grupa inwestorów skupiona wokół Certares, banku inwestycyjnego, którego kierownictwo posiada bogate doświadczenie w inwestycjach związanych z branżą turystyczną. Według planów joint venture przejmie kontrolę nad działalnością, majątkiem i relacjami biznesowymi GBT. Dzięki omawianej transakcji GBT ma zwiększyć swój potencjał inwestycyjny, wzbogacając ofertę usług i produktów, przyciągając nowych klientów i poszerzając działalność międzynarodową, na czym dodatkowo skorzystają jej klienci.

Zgodnie z aktualnymi założeniami American Express zachowa 50% udziałów w spółce joint venture, która będzie dalej działała pod marką American Express Global Business Travel. Pozostałą połowę udziałów ma objąć grupa inwestorów skupiona wokół Certares. Wartość jej inwestycji szacuje się na 700 mln – 1 mld USD. Joint venture ma wykorzystać te środki na rozwój działalności GBT. Przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2014 r. po uzyskaniu wszystkich ustawowych zezwoleń i podpisaniu umów w ich ostatecznym brzmieniu. American Express przewiduje, że już niedługo potem przyniesie ona pierwsze zyski.

Przewiduje się również, że po zawarciu transakcji zmieni się struktura zarządzania. Pracownicy GBT będą wówczas podlegać zarządowi, w skład którego wejdą przedstawiciele American Express, grupy inwestorów, a także niezależni dyrektorzy. Do czasu sfinalizowania transakcji kadra zarządzająca GBT będzie w dalszym ciągu wykonywała swoje dotychczasowe obowiązki, skupiając sie na spełnianiu potrzeb klientów biznesowych. American Express planuje też zawarcie kompleksowych umów handlowych, które zapewnią ciągłość usług i sprawną koordynację obsługi wspólnych klientów różnych oddziałów GBT i American Express.

“Robimy duże postępy w restrukturyzacji naszej działalności w obrębie turystki biznesowej – oznajmił Stephen J. Squeri, prezes Global Corporate Services American Express. – W pierwszej fazie restrukturyzacji, o której mówiliśmy na początku tego roku, skupiliśmy się na uproszczeniu struktury kosztów (ograniczeniu kosztów) GBT poprzez rozwinięcie naszej bazy techniczno-infrastrukturalnej. Utworzenie spółki joint venture stanowić będzie kolejny etap restrukturyzacji. Tym razem celem będzie przyspieszenie rozwoju działalności firmy poprzez realizację dodatkowych inwestycji w nowe produkty, usługi i możliwości. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej sprostać zmieniającym się potrzebom naszych obecnych klientów, a także przyciągnąć nowych i rozbudowywać naszą działalność na świecie. Przewidujemy, że na poszerzeniu naszej oferty turystyki biznesowej zyskają nie tylko klienci GBT, ale i klienci korporacyjni korzystający z usług płatniczych. Tym samym American Express może odnotować wzrost również i w tej gałęzi swojego biznesu. Jesteśmy przekonani, że dzięki restrukturyzacji będziemy doskonale przygotowani, aby dostosowywać się do potrzeb klientów. Zachowanie dotychczasowej struktury i kadry, a więc ludzi o najwyższych kwalifikacjach, zapewni nam wiele lat sukcesów”.

Od ponad stu lat turystyka stanowi nieodłączny element działalności firmy American Express. Utrzymanie silnej pozycji w branży turystyki biznesowej ma dla spółki strategiczne znaczenie. GBT posiada swoje oddziały i placówki partnerskie w 138 krajach na całym świecie, oferując kompleksową sieć obsługi, niezawodność usług i dogłębną wiedzę na temat ogromnej bazy klientów, których wydatki na turystykę biznesową sięgają 19 mld USD. Nowa spółka joint venture będzie mogła inwestować posiadane przez nią środki w rozwój działalności, jednocześnie zapewniając klientom korzyści płynące z powiązań z innymi oddziałami American Express, np. Global Corporate Payments (korporacyjne usługi płatnicze), która wydaje karty płatnicze Express Corporate Card i świadczy usługi płatnicze w ramach B2B.

Transakcja nie obejmie usług American Express skierowanych do indywidualnych klientów w zakresie turystyki biznesowej, w ramach których otrzymują oni karty członkowskie i inne świadczenia i usługi turystyczne.

 

American Express

American Express jest firmą usługową o zasięgu międzynarodowym, której produkty, wiedza i doświadczenie, pozwalają klientom na uzyskiwanie nowych możliwości w życiu, zarówno w wymiarze osobistym, jak i biznesowym. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://americanexpress.com lub połączyć się z nami za pośrednictwem: facebook.com/americanexpress, foursquare.com/americanexpress, linkedin.com/companies/american-express, twitter.com/americanexpress lub youtube.com/americanexpress.

Odnośniki do najważniejszych produktów i usług: karty debetowe i kredytowe, karty kredytowe dla firm, usługi turystyczne, karty upominkowe , karty pre-paid, usługi dla przedsiębiorstw, karty firmowe i biznesowe.

 

American Express Global Business Travel

Działająca na styku branży handlowej i turystycznej firma American Express Global Business Travel oferuje swoim klientom kompleksową sieć obsługi, niezawodność usług i dogłębną wiedzę na temat ich potrzeb, dzięki czemu mogą oni kształtować swój rozwój zarówno w aspekcie osobistym, jak i biznesowym. American Express Global Business Travel świadczy najwyższej klasy usługi z zakresu turystyki biznesowej, zintegrowanego doradztwa, badań autorskich oraz kompleksowej obsługi spotkań i wydarzeń. Korzystając z innowacyjnej oferty GBT, klienci mogą optymalizować swoje zyski z inwestycji, jaką są koszty podróży na spotkania i wydarzenia biznesowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.americanexpress.com/businesstravel.

American Express Global Business Travel wchodzi w skład jednej z największych na świecie sieci biur podróży i posiada placówki w ponad 138 państwach na całym świecie.

 

Informacja dotycząca wypowiedzi prognozujących

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi dotyczące przewidywań zarządu spółki w odniesieniu do przyszłych wydarzeń oraz planów firmy w zakresie działalności i wyników. Są to wypowiedzi prognozujące, a więc wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Charakteryzują je m.in. takie słowa i zwroty, jak “jest przekonany”, “przewiduje”, “planuje”, “będzie”, “może”, “powinien”, “byłby”. Zaleca się, by odbiorcy komunikatu nie polegali w zbyt dużym stopniu na wspomnianych wypowiedziach, ponieważ mogą one ulec dezaktualizacji już po ogłoszeniu komunikatu. American Express nie ma obowiązku aktualizacji lub wprowadzania poprawek do jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących. Do czynników, które mogą wpłynąć na znaczną różnicę pomiędzy założeniami a faktycznymi rezultatami, zalicza się m.in.: zdarzenia mające wpływ na prawdopodobieństwo i termin utworzenia spółki joint venture, podpisania umów dotyczących transakcji i jej sfinalizowania, w tym wymogi związane z przebiegiem negocjacji, audytów, udzielaniem zezwoleń przez zarząd i organy administracyjne; zdolność potencjalnych inwestorów do sfinansowania inwestycji w spółkę joint venture; niepewność wynikająca z terminu oraz stopnia, w jakim transakcja ta przyniesie American Express zysk, w tym ostateczna kwota środków zgromadzona przez spółkę joint venture oraz termin przeniesienia do niej aktywów; niedokładność lub błędność podstawowych założeń związanych z transakcją, w tym założeń dotyczących przyspieszenia procesu restrukturyzacji i wzrostu obrotów/poszerzenia działalności w zakresie turystyki biznesowej oraz potencjalnych korzyści płynących z powiązań pomiędzy spółka a oddziałami American Express, jakie będą istniały po zawarciu transakcji, w tym wzrostu obrotów w segmencie usług płatniczych dla przedsiębiorstw; a także zdolność spółki joint venture do wzmocnienia potencjału inwestycyjnego i udoskonalenia oferty produktów i usług, które będzie możliwe po zrealizowaniu przedmiotowej transakcji. Więcej informacji na temat czynników ryzyka i niepewności można znaleźć w sprawozdaniu rocznym American Express (formularz 10-K) aktualnym na dzień 31 grudnia 2012, a także w sprawozdaniach kwartalnych (formularz 10-Q) za trzymiesięczne okresy, aktualnych odpowiednio na dzień 31 marca i 30 czerwca, jak również w sprawozdaniach przekazywanych przez American Express Komisji Giełd i Papierów Wartościowych (SEC).

 

KONTAKT:
American Express
Christine Elliott
tel. 212-640-0622
e-mail: christine.s.elliott@aexp.com

Diana Postemsky
tel. 212-640-9203
e-mail: diana.c.postemsky@aexp.com

 

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Źródło: Informacje Zlecone PAP

Turystyka - www.turystyka24h.pl
Turystyka non stop, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, informacje w zasięgu ręki każdego, kto chce...
Rezydent turystyczny
Zadania rezydenta turystycznego to nie tylko ciągły kontakt z ludźmi, służenie im radą podczas wakacyjnego...
Oferta na zimę 2009/2010 już w sprzedaży
Oferta biur podróży na zimę 2009/2010 już w sprzedaży. Na co możemy liczyć w obecnym momencie ze strony...
Czy jesteśmy aktywni turystycznie?
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Turystyki wynika, iż w styczniu 2009 roku poziom uczestnictwa...
Złodziej jest jednym z nas.
Samochód zapakowany do granic możliwości. Każdy centymetr bagażnika szczelnie wypełniają wszystkie niezbędne...
Zanim wyjdziesz z domu - sprawdź.
Z początkiem wiosny biura podróży rozpoczynają kampanie reklamowe, które zachęcić nas mają do kupowania...