Wywiad z Krzysztofem Kornackim – dyrektorem Muzemu Zamoyskich w Kozłówce

1. Jak rozpoczęła się Pana historia z muzeum?

W 1975 roku po ukończeniu uniwersytetu toruńskiego rozpocząłem pracę w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Jestem z zawodu muzealnikiem. Od 1979 r jestem dyrektorem Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

2. Jakie są Pana bieżące działania?

Kierowanie zespołem pracowników, pozyskiwanie środków, promocja muzeum w świecie.

3. Jak Pan ocenia popularność muzeów w Polsce? Jak dziś są one postrzegane?

Dobrze, mimo niezbyt sprawiedliwego finansowania przez organizatora.

4. Kto najchętniej odwiedza Państwa muzeum? Skąd turyści najchętniej przyjeżdżają na wycieczkę do zamku?

Najchętniej odwiedzają nas całe rodziny. W Muzeum Zamoyskich dominują turyści indywidualni, stanowią oni 73% wszystkich zwiedzających. Turyści przyjeżdżają z różnych krajów, Polacy ze wszystkich województw, ale przeważają osoby z Lubelszczyzny, Warszawy i okolic, Poznania, Gdańska.

5. Jak popularne jest Wasze muzeum? Ilu ludzi szacunkowo je odwiedza?

Frekwencja na wszystkich ekspozycjach wynosiła w roku 2008 – 230.428 osób, w 2009 – 259.830, w 2010 – 205.590 osób.

6. Jest Pan zadowolony z ubiegłego roku?

Frekwencja w roku 2010 spadła o około 20% w stosunku do roku poprzedniego, który był rekordowym w historii Muzeum. Przyczyniła się do tego powódź, z powodu której wiele grup i osób rezygnowało z wyjazdów. Drugą przyczyną był remont teatralni i konieczność skrócenia terminu eksponowania wystawy czasowej.

7. W jaki sposób chce Pan przyciągnąć mieszkańców do muzeum?

Poprzez organizowanie dnia wolnego wstępu do muzeum oraz bezpłatnych przedstawień, koncertów itp.

8. Co odróżnia Wasze muzeum od innych?

Autentyzm wnętrz pałacowych oraz jedyna w Europie galeria sztuki socrealizmu, a także otwartość i życzliwość dla zwiedzających. Tworzenie przyjaznej atmosfery i profesjonalizm pracowników.

9. Co zaliczyłby Pan do sukcesów a co do problemów muzeum?

Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego jest niewątpliwym sukcesem muzeum. Natomiast klęską jest współpraca i wizerunek muzeum w miejscowym społeczeństwie.

10. Muzeum znajduje się w zamku, czy część mieszkańców nie chciałaby zagospodarować go w inny sposób? Jaki jest stosunek mieszkańców wobec muzeum?

Mieszkańcy patrzą na muzeum tak jak przed wojną z szacunkiem i dystansem. Mieszkańcy darzą muzeum zazdrością.

11. Wiele osób chciałaby mieć możliwość swobodnego fotografowania zbiorów w niektórych polskich muzeach, które w swoich regulaminach nie zezwalają na digitalizację zbiorów osobom z zewnątrz. Czy w Państwa muzeum można dokonywać dokumentacji zbiorów?

Nie, w ekspozycjach muzealnych obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania. Dopuszcza się fotografowanie wnętrza kaplicy, budynków z zewnątrz oraz parku.

12. Które z ekspozycji lub eksponatów muzeum są najcenniejszym przykładem wartości materialnych i kulturalnych?

Najcenniejsze w Kozłówce to cała, jednorodna kolekcja dzieł sztuki utworzona przez Konstantego Zamoyskiego. Poszczególne eksponaty mają małą wartość.

13. Jakie eksponaty szczególnie poleciłby Pan zwiedzającym?

Kolekcja mebli z okresu II Cesarstwa.

14. Którą z ekspozycji wspomina Pan najbardziej?, tzn. która jest/była najbliższa Pana sercu?

Wnętrza pałacowe w 4 ćwierci XIX w.

15. Czy jakieś działania i przedsięwzięcia, związane ze szczególną wartością historyczną i kulturową  są realizowane obecnie przez Muzeum?

Permanentna promocja zespołu pałacowo-parkowego.

16. Czy poza stałą ekspozycją proponujecie wystawy czasowe?

Tak, co roku urządzane są wystawy czasowe, w zależności od sytuacji jedna lub dwie.

17. Czy użycza Pan obiektów muzealnych innym instytucjom na działania kulturalne?

Tak.

18. Obecnie młodym ludziom muzeum kojarzy się z nudą. Czy walczą Państwo z takimi opiniami? Jeżeli tak to w jaki sposób?

Nie dostrzegamy tego problemu.

19. Czy ekspozycja Waszych eksponatów jest według Pana wystarczająco atrakcyjna, szczególnie dla młodego odbiorcy? W jaki sposób przyciągają Państwo młodzież do muzeum?

Przyjazdy rodzinne sprzyjają powstaniu nawyku odwiedzania muzeum.

20. Obecnie wszystkie placówki kulturalne muszą stosować zabiegi marketingowe, by przyciągać publiczność i sponsorów. Jak Państwo sobie z tym radzą?

Przez promocję w mediach, szeroki kolportaż folderów i wydawnictw, atrakcyjną stronę internetową.

21. Jaki ogólnie jest Państwa stosunek wobec szerokiego propagowania polskiej kultury poprzez internet?

Staramy się włączać w tę promocję. Jest to w chwili obecnej najbardziej efektywny środek promocji.

22. Jak promujecie się w internecie?

Muzeum posiada własną, nową stronę internetową oraz w ramach współpracy figuruje na wielu portalach związanych z turystyką, edukacją i kulturą.

23. Skąd pomysł na wycieczkę wirtualną po muzeum? Dlaczego się Pan na nią zdecydował?

Strona internetowa to jedno z podstawowych narzędzi marketingu interaktywnego. Dlatego powinna być atrakcyjna i czytelna i posiadać nowoczesne, multimedialne dodatki. Wirtualne zwiedzanie jest jednym z nich.

24. Czy nie obawia się Pan, że taka wycieczka odciągnie ludzi od zwiedzania „w realu”?

Wycieczka wirtualna ma zachęcić do zwiedzania w realu.

25. Jakie przed Panem są najpilniejsze zadania na najbliższy rok w muzeum? W jakim kierunku powinno ono zmierzać, na co w swojej działalności postawić?

Dalsza promocja muzeum w mediach i internecie, wydłużenie godzin otwarcia ekspozycji, ciągłe szkolenia w zakresie jakości obsługi.

26. Czy planują Państwo ważne inwestycje na przyszły rok?

Tak – wymianę poszycia dachowego na budynku pałacu.

27. Czego się Pan najbardziej obawia w nowym roku?

Klęsk żywiołowych i zapaści finansowej Państwa Polskiego.

Wirtualna wycieczka po Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Zwiedzanie Wawelu - praktyczne wskazówki dla turystów
Kraków, perła Polski, jest miastem, które tętni życiem i łączy w sobie wieki tradycji z pulsującą energią...
Twierdza Srebrna Góra - ceny biletów, godziny otwarcia oraz praktyczne informacje
W sercu Dolnego Śląska, ukryta wśród malowniczych krajobrazów Gór Sowich, wznosi się Twierdza Srebrna...
Noclegi w polskich górach. Kilka ciekawych informacji.
Polskie góry, będące prawdziwym skarbem malowniczych krajobrazów, stanowią jedno z najbardziej pożądanych...
Najciekawsze miejsca w Kanadzie
Kanada, drugi co do wielkości kraj na świecie, oferuje nieskończoną ilość atrakcji dla podróżników. Od...
Ceny biletów do Biskupina na rok 2023
Biskupin to jedno z najważniejszych i najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w Polsce, które...
Odkryj piękno Borów Tucholskich - 10 najciekawszych miejsc do zwiedzania
Bory Tucholskie to malowniczy region w Polsce, który wciąż pozostaje niedoceniany, ale w pełni urzeka...