Wyniki finansowe Amadeus za pierwszy kwartał 2011 roku

Firma Amadeus IT Holding, S.A. (Amadeus: ?AMS.MC?), wiodący dostawca rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej, przedstawiła wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2011 roku.

Skorygowany zysk za wspomniany okres wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 11,7% i wyniósł 144,0 mln Euro. Towarzyszył temu wzrost przychodów o 2,8% do 704,3 mln Euro i wzrost EBITDA o 6,8% do 291,4 mln Euro. Wyłączając wpływ ze sprzedaży udziałów w Vacation.com i Hospitality Group w roku 2010 oraz zmiany traktowania określonych rezerwacji przez rozwiązania informatyczne, przychody wzrosły o 4,8%3.

Skonsolidowane wierzytelności finansowe netto na dzień 31 marca 2011 r. wyniosły 2439,9 mln Euro (według definicji zawartych w umowach). Kwota ta stanowiła równowartość 2,35 EBITDA za okres poprzednich 12 miesięcy i była o 131,4 mln Euro niższa w stosunku do grudnia 2010 r.

Na dobre wyniki firmy w pierwszym kwartale miały wpływ zarówno rezultaty działalności w obszarze dystrybucji, jak i rozwiązania informatyczne. Przychody w obszarze dystrybucji wzrosły o 2,8% (3,4% z wyłączeniem wpływu ze sprzedaży Vacation.com) do 553,5 mln Euro. Całkowita liczba rezerwacji wzrosła o 4,3%, ze 119,5 mln do 124,7 mln. Amadeus utrzymał również swoją wiodącą pozycję z 37,4% udziałem w światowym rynku rezerwacji biletów lotniczych, dokonanych za pośrednictwem biur podróży w pierwszym kwartale 2011 roku.

Również w obszarze rozwiązań informatycznych firma odnotowała kontynuację wzrostu – przychody w omawianym okresie wzrosły o 2,8% (10,0% z wyłączeniem wpływu ze sprzedaży Hospitality Group i zmiany traktowania niektórych rezerwacji ) do 150,9 mln Euro. Liczba obsłużonych pasażerów (PB, Passengers Boarded) wzrosła w tym samym okresie o 38,8%, z 67,7 mln do 94,0 mln, zaś całkowita liczba linii lotniczych, które przeprowadziły migrację do systemu Amadeus Altéa, wyniosła 97. Na 31 marca 2011 całkowita liczba linii lotniczych, które zawarły kontrakty na rozwiązanie Altéa, sięgnęła 110, w porównaniu do 109 w grudniu 2010 roku.

– Bieżący rok rozpoczęliśmy bardzo dobrze, kontynuując w pierwszym kwartale stabilny wzrost w obu obszarach działalności firmy Amadeus. W obszarze dystrybucji, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, nasz udział w globalnym rynku rezerwacji lotniczych, dokonanych za pośrednictwem biur podróży, wzrósł o 0,8 punktu procentowego do rekordowej wielkości 37,4%, umacniając tym samym naszą pozycję światowego lidera. W obszarze informatyki dla linii lotniczych w pierwszym kwartale obsłużyliśmy 94 miliony pasażerów –

o 38,8% więcej niż rok temu. W chwili obecnej z pakietu rozwiązań Amadeus Altéa korzysta 97 linii lotniczych, powierzając mu obsługę newralgicznych procesów biznesowych – tak komentuje wyniki Luis Maroto, prezes i dyrektor generalny firmy Amadeus. – Odnotowaliśmy również dalszą poprawę naszej sytuacji finansowej, zmniejszając od grudnia ubiegłego roku wierzytelności o ponad 130 milionów Euro, do poziomu 2,35x EBITDA. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowaliśmy wzrost EBITDA o 6,8% do 291 milionów Euro, zaś skorygowany zysk za kwartał wzrósł o 11,7% do 144 milionów Euro – dodaje Luis Maroto.

(1) Z wyłączeniem wpływu po opodatkowaniu (i) amortyzacji alokacji ceny zakupu, (ii) zmian realnej wartości rynkowej instrumentów pochodnych i zysków/strat z wymiany, (iii) strat z dewaluacji oraz (iv) pozycji nadzwyczajnych, w tym zysków (strat) ze sprzedaży zasobów i inwestycji kapitałowych, odliczeń podatkowych związanych z Opodo i pozycji nadzwyczajnych związanych z IPO oraz sprzedażą Opodo.

(2) Przychody z bieżącej działalności (z wyłączeniem Opodo); dodatkowe wyjaśnienia podano w załączonej poniżej tabeli podsumowującej informacje finansowe.

(3) W roku 2010 Amadeus sprzedał swoje udziały w Vacation.com i Hospitality Group. W związku z tym dane dla 2011 roku nie obejmują żadnych przychodów tych firm. Na porównanie przychodów za I kwartał 2011 r. z rokiem poprzednim ma również wpływ zmiana traktowania określonych rezerwacji w obrębie rozwiązań informatycznych (dystrybucja bezpośrednia), jak wyjaśniono na stronie 29 sprawozdania finansowego, w oparciu o które związane z tym przychody są bilansowane z kosztami. Wzrost przychodów o 4,8% podano z wyłączeniem owych wpływów.

(4) EBITDA z bieżących działań (z wyłączeniem Opodo); dodatkowe wyjaśnienia w zawartej poniżej tabeli podsumowującej informacje finansowe.

(5) Skorygowane w celu wyłączenia pozycji nadzwyczajnych związanych z IPO.

(6) Udziały w rynku zostały wyliczone w oparciu o liczbę przetworzonych przez GDS rezerwacji lotniczych i w związku z tym nie obejmują rezerwacji przetworzonych przez operatorów działających w jednym kraju (dotyczy to głównie Chin, Japonii, Korei Południowej i Rosji) oraz przetworzonych przez GDS rezerwacji innego rodzaju produktów turystycznych, takich jak pokoje hotelowe, wypożyczane samochody i bilety kolejowe.

(7) W roku 2010 Amadeus sprzedał swoje udziały w Hospitality Group. W związku z tym dane dla 2011 roku nie obejmują żadnych przychodów tych firm. Na porównanie przychodów za I kwartał 2011 r. z rokiem poprzednim ma również wpływ zmiana traktowania określonych rezerwacji w obrębie rozwiązań informatycznych (dystrybucja bezpośrednia), jak wyjaśniono na stronie 29 sprawozdania finansowego, w oparciu o które związane z tym przychody są bilansowane z kosztami. Wzrost przychodów o 10% podano z wyłączeniem owych wpływów.

(8) Passengers Boarded (PB): liczba rzeczywiście przewiezionych pasażerów w lotach obsługiwanych przez linie korzystające co najmniej z modułów Amadeus Altéa Reservation i Inventory. PB to podstawowy wskaźnik używany do taryfikacji transakcji realizowanych za pośrednictwem rozwiązań informatycznych.

(9) Migracja to złożony proces, w efekcie którego linia lotnicza przenosi obsługę pasażerów z dotychczas wykorzystywanej platformy na Amadeus Altéa CMS.

Podsumowanie działalności w pierwszym kwartale 2011 roku:

Dystrybucja

Linie lotnicze

W pierwszym kwartale 2011 roku firma Amadeus sygnowała długoterminową umowę na dostarczanie informacji z Singapore Airlines, wiodącym przewoźnikiem azjatyckim. Podpisane zostały także kolejne kontrakty na dostarczanie treści z dziewięcioma innymi liniami lotniczymi, w tym flagowym przewoźnikiem belgijskim Brussels Airlines. Umowy na dostarczanie informacji gwarantują wszystkim biurom podróży współpracującym z Amadeus globalny dostęp do kompleksowej informacji o taryfach, rozkładach lotów oraz dostępność usług przewoźników objętych umowami.

Jednym z priorytetów firmy Amadeus stanowiło w omawianym okresie wspieranie strategii linii lotniczych, dotyczących tzw. usług dodatkowych. W tym celu firma poczyniła znaczne postępy w zakresie zawierania kontraktów i wdrażania Amadeus Airline Ancillary Services. To innowacyjne i elastyczne rozwiązanie, które umożliwia liniom lotniczym sprzedaż usług dodatkowych (widoczność, rezerwację, realizację polityki cenowej i obsługę płatności) za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży, z możliwością korzystania ze zintegrowanej wyszukiwarki oraz procesów sprzedaży i rezerwacji zgodnie ze standardami branżowymi. W chwili obecnej dwie linie lotnicze korzystają z rozwiązania Amadeus do sprzedaży usług dodatkowych, zarówno w kanale bezpośrednim, jak i poprzez biura podróży. W dwóch liniach trwa pilotażowa faza wdrożenia, a z ośmioma kolejnymi podpisane zostały umowy wdrożeniowe.

Europejski przewoźnik niskokosztowy Germanwings uruchomił nowe rozwiązanie dystrybucyjne oparte na technologii Amadeus, umożliwiające sprzedaż za pośrednictwem biur podróży biletów na loty własne i łączone z obsługiwanymi przez swojego partnera – linie Lufthansa. Firma Amadeus mogła zaoferować takie rozwiązanie dzięki wykorzystaniu wspólnej platformy informatycznej CITP (Common IT Platform), używanej przez biura podróży i linie lotnicze do zarządzania taryfami, dostępnością miejsc i danymi o pasażerach (PNR, Passanger Name Record). Amadeus udostępnia technologię dystrybucyjną, która zapewnia przetwarzanie wszystkich rezerwacji Germanwings, dokonywanych przez biura podróży i łączy się z serwerem biletowym Lufthansy. Taki model technologiczny jest możliwy dzięki niedawnemu zawarciu przez Germanwings umowy z liniami Lufthansa, w ramach której Lufthansa może przejmować od przewoźnika niskokosztowego część zadań związanych ze sprzedażą i wydawaniem biletów.

W pierwszym kwartale 2011 roku odnotowano stabilny wzrost liczby rezerwacji przewoźników niskokosztowych. Całkowita liczba rezerwacji na loty przewoźników niskokosztowych, dokonanych przez biura podróży za pośrednictwem systemu Amadeus, wzrosła w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 16% i w chwili obecnej stanowi 5% całkowitej liczby obsłużonych przez Amadeus rezerwacji.

Dodatkowo, niskokosztowy przewoźnik z Tajlandii, Nok Air, został pierwszą linią lotniczą w rejonie Azji i Pacyfiku, która kupiła nowe rozwiązanie Amadeus Total Demand by airconomy, zapewniające liniom i portom lotniczym oraz biurom podróży kompleksowy i dokładny obraz popytu na bilety na poszczególnych połączeniach.

Inni dostawcy usług turystycznych

W omawianym okresie rozwijała się również oferta Amadeus w segmencie wypożyczalni samochodów. Po zawarciu umowy z niemiecką firmą Terstappen liczba wypożyczalni samochodów, dostępnych dla biur podróży w ramach systemu Amadeus, wzrosła do 29. Istotnie zwiększyło się również grono użytkowników łatwego w użyciu, graficznego narzędzia do rezerwacji samochodów – Amadeus Cars Plus HTML. Usługę tę wdrożyła na swojej witrynie internetowej linia Air Caraibes i jej nowy, wyłączny partner – Hertz Rent-a-car. Amadeus Cars Plus HTML to rozwiązanie typu business-to-consumer, które internetowe biura podróży i linie lotnicze mogą zintegrować z istniejącymi witrynami internetowymi, by oferować swoim klientom wypożyczanie samochodów.

Biura podróży

Biuro TUI Travel przedłużyło z firmą Amadeus globalną umowę dotyczącą współpracy o 6 lat. Rozszerzona umowa obejmuje 22 rynki w zakresie GDS, jak i dystrybucji turystyki wypoczynkowej.

Amadeus i American Express podpisały nową, pięcioletnią umowę dystrybucyjną, obejmującą szereg rynków na całym świecie. Amadeus zawarł również roczną umowę z Carlson Wagonlit Travel na eksploatację rozwiązania Amadeus Hotel Platform. Po stronie korporacyjnej odnowiono szereg kontraktów, w tym umowę ze Swiss Re, wiodącym globalnym towarzystwem reasekuracyjnym, przedłużając współpracę dotyczącą Amadeus e-Travel Management o kolejne trzy lata.

Wspólnie ze swoimi partnerami, firmą Microsoft i American Express Global Business Travel, Amadeus został uhonorowany nagrodą „Travel Team of the Year” podczas gali Business Travel Awards 2011. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla działań towarzyszących europejskiej inicjatywie firmy Microsoft związanej z internetowymi usługami dla podróżnych w Europie oraz stworzeniem nowych sposobów realizacji usług turystycznych.

Na rynku skandynawskim firma Amadeus podpisała długoterminową umowę z duńską firmą Vejle Rejser, specjalizującą się w zarządzaniu podróżami, która została klientem referencyjnym dla pełnej oferty produktów Amadeus. Vejle Rejser wdroży rozwiązania Amadeus Sales Management i Management Information System w celu zwiększenia efektywności działania i raportowania na potrzeby kierownictwa. Z kolei w Hiszpanii, Amadeus odnowił pięcioletnią umowę z biurem podróży należącym do Globalia Group, będącej właścicielem wiodących na rynku marek, takich jak Halcón Viajes i Viajes Ecuador.

Priorytetowym obszarem wzrostu pozostawała dystrybucja dla przewoźników kolejowych. W lutym br. została zawarta umowa z Rail Plus, międzynarodową specjalistyczną agencją kolejową z Australii i Nowej Zelandii. Zgodnie z zapisami kontraktu, obszerny katalog Rail Plus zostanie zintegrowany z Amadeus Selling Platform, cenionym rozwiązaniem typu front office. Oferowana przez Amadeus technologia inteligentnych zakładek umożliwi bezproblemową integrację zewnętrznych treści z rejestrem danych o pasażerach Amadeus Passenger Name Record, upraszczając procesy, zmniejszając ryzyko popełniania błędów oraz zwiększając efektywność konsultantów.

Z firmą conTgo, wiodącym dostawcą zintegrowanych usług mobilnych dla branży turystycznej i konferencyjnej, Amadeus podpisał globalną umowę resellerską, na mocy której dokona integracji produktów conTgo z własnym portfolio produktów korporacyjnych.

Firma Amadeus ukończyła również prace nad nową wersją Agent Track – rozwiązania do obsługi rezerwacji kolejowych przeznaczonego dla biur podróży. Aplikacja wyposażona została w łatwy i wygodny w użyciu graficzny interfejs użytkownika, który dostarcza zintegrowany widok taryf i dostępnych danych, a także w mechanizm integracji z wewnętrznymi systemami biura podróży.

W obszarze rozwiązań dla hoteli, dwóch największych klientów firmy Amadeus z branży zarządzania podróżami (TMC) korzysta obecnie z różnych modułów rozwiązania Amadeus Hotels. Nowa aplikacja ułatwia firmom TMC optymalizację integracji, zarządzania i sprzedaży hotelowych treści GDS i innych.

Rozwiązania informatyczne

W obszarze informatyki dla linii lotniczych, przybyło klientów korzystających z pakietu Amadeus Altéa Suite, w pełni zintegrowanego rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CMS) przeznaczonego dla linii lotniczych. Amadeus podpisał umowę z kolejnym przewoźnikiem na wdrożenie systemów Amadeus Altéa Reservation i Inventory oraz Amadeus Altéa Departure Control System (DCS), zwiększając ogólną liczbę linii lotniczych korzystających z Amadeus Altéa do 110. System Amadeus Altéa Reservation zapewnia bezproblemową realizację usług rezerwacji za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży dzięki ich współdzieleniu między wszystkimi liniami lotniczymi i użytkownikami systemu Amadeus. Natomiast Amadeus Altéa Inventory umożliwia kontrolę nad zasobami, zarządzanie rozkładami lotów oraz miejscami w samolotach. Amadeus Altéa Departure Control obsługuje odprawy, wydawanie kart pokładowych, zarządzanie bagażem oraz wyważeniem samolotów.

Co więcej, trzy linie lotnicze dokonały udanej migracji do systemów Amadeus Altéa Reservation i Inventory. Oprócz tego dotychczasowy użytkownik modułów Amadeus Altéa Reservation i Amadeus Altéa Inventory zakończył migrację do systemu Amadeus Altéa Departure Control.

Air Canada, największe linie lotnicze w Kanadzie, podpisały umowę na wykorzystanie technologii Amadeus do obsługi witryn internetowych dla konsumentów i biur podróży oraz systemu informacji taryfowej dla globalnej infolinii i oddziałów w portach lotniczych.

W pierwszym kwartale 2011 r. dział informatyki lotniczej Amadeus zawarł również kontrakty na produkty niezależne. Dwie linie lotnicze zamówiły i dwie wdrożyły Amadeus Revenue Integrity, pakiet rozwiązań umożliwiający systemom zarządzania przychodami linii lotniczych dokładniejsze prognozowanie i eliminację kosztów dystrybucji nieproduktywnych rezerwacji. Oprócz tego, dwie inne linie lotnicze zamówiły, a kolejne trzy wdrożyły Amadeus Ticket Changer – rozwiązanie umożliwiające natychmiastowe przeliczenie ceny przy zmianie rezerwacji, wyliczenie różnicy ceny w odpowiedniej walucie oraz wydanie biletu za pośrednictwem dowolnego kanału dystrybucji.

W obszarze informatyki dla hoteli, firma hotelarska Dynamique Hôtels Management, właściciel i operator sieci ponad 150 hoteli, w tym marki Balladins we Francji, jako pierwszy klient wdrożył pełny pakiet Amadeus Hotel Platform. To nowe, scentralizowane rozwiązanie łączy systemy centralnej rezerwacji, zarządzania placówką i globalnej dystrybucji w jedną, w pełni zintegrowaną platformę. Podobnie jak pakiet Amadeus Altéa, Amadeus Hotel Platform dostępny jest w modelu Software as a Service (SaaS).

Opodo

W lutym br. firma Amadeus poinformowała o zawarciu z funduszami AXA Private Equity i Permira Funds umowy o sprzedaży 100% udziałów w Opodo. Transakcja musi zostać jeszcze zaakceptowana przez stosowne nadzory. Uzgodniona kwota transakcji wyniosła około 450 milionów Euro, co stanowi 11,7x EBITDA firmy Opodo w 2010 roku.

Pierwszy kwartał – dodatkowe informacje

Na początku bieżącego roku Luis Maroto, wcześniejszy wicedyrektor generalny firmy Amadeus, zastąpił Davida V. Jonesa na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego. Plany mianowania Luisa Maroto na to stanowisko ogłoszono w styczniu 2010 r. W ubiegłym roku Luis Maroto ściśle współpracował z Davidem V. Jonesem nad zapewnieniem płynnego przejęcia obowiązków.

Amerykański magazyn branżowy Business Travel News uznał Vic Pynn, wiceprezes Amadeus Americas, za jednego z 25 najbardziej wpływowych szefów w branży podróży służbowych w 2010 roku. W szczególności doceniono zasługi Pynn związane z pakietem Amadeus One, opracowanym specjalnie z myślą o północnoamerykańskim rynku podróży służbowych.

Dwa globalne raporty, opracowane na zamówienie Amadeus, potwierdziły zaangażowanie firmy w sferę innowacyjności i dalszy rozwój branży. Przygotowany przez Forrester Research raport „Cross-Sell Your Way to Profit” wskazuje niewykorzystany przez branżę turystyczną potencjał usług dodatkowych świadczonych przez niezależnych dostawców. Zawarte w studium analizy rekomendują dostawcom usług turystycznych kierunek działań, wskazując na prognozowany 30-procentowy wzrost przychodów z usług dodatkowych do roku 2015. Natomiast „Navigating the Airport of Tomorrow” to raport autorstwa Norma Rose z Travel Tech Consulting Inc.. Materiał ukazuje zmiany podejścia do nowoczesnych lotnisk i przedstawia technologie, które w ciągu dekady będą eliminować niedogodności pasażerów, jednocześnie znacznie podwyższając ich komfort podróżowania.

Wyrazem odpowiedzialności korporacyjnej Amadeus była współpraca z rządem Hiszpanii w zakresie implementacji projektów turystycznych w krajach rozwijających się. Będąc sygnatariuszem ramowego porozumienia o współpracy nad rozwojem zrównoważonej turystyki, Amadeus angażuje się w projekty kooperacyjne w obszarach technologii i turystyki, wspierając rozwój społeczny w mniej rozwiniętych krajach.

***

Oświadczenie

W niniejszym sprawozdaniu finansowym mogą być zawarte stwierdzenia, które nie są wyłącznie autentycznymi faktami, w tym oświadczenia o przewidywanych lub oczekiwanych w przyszłości wzrostach przychodów i zysków. Wszystkie wypowiedzi w niniejszym materiale dotyczące przyszłości oparte są o informacje dostarczone przez Amadeus w dniu prezentacji wyników. Wypowiedzi te wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste zdarzenia lub wyniki będą się znacznie różnić od wyników lub zdarzeń opisanych w prognozowanych oświadczeniach. Amadeus nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek wybiegających w przyszłość stwierdzeń, czy to w wyniku uzyskania nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób.

Informacje o firmie Amadeus

Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej.

Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (firmy jak i turyści indywidualni).

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach. W 2010 roku system Amadeus przetworzył ponad 850 milionów transakcji.

Amadeus ma swoje placówki w Madrycie (siedziba główna firmy i dział marketingu), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny – centrum przetwarzania danych) oraz biura regionalne w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Firma Amadeus świadczy usługi dla klientów za pośrednictwem 73 lokalnych Organizacji Handlowych Amadeus obejmujących swoją działalnością 195 krajów.

Spółka jest notowana na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji pod symbolem „AMS.MC”. W 2010 roku firma odnotowała zysk w wysokości 2,683 mln euro oraz EBITDA w wysokości 1,015 mln euro. Amadeus zatrudnia na całym świecie ponad 10 130 pracowników, reprezentujących 123 narodowości.

Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl

Więcej informacji na temat działań firmy Amadeus w zakresie finansów i inwestycji można znaleźć na stronie www.investors.amadeus.com

Kontakt dla mediów

Joanna Parasiewicz

Account Director

Dział Nowych Technologii

Sigma International (Poland) LTD

tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93 wew. 140

e-mail: joanna.parasiewicz@sigma.com.pl

www.sigma.com.pl

 

Elżbieta Więckiewicz

Account Manager

Dział Nowych Technologii

Sigma International (Poland) LTD

tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93 wew. 108

e-mail: elzbieta.wieckiewicz@sigma.com.pl

www.sigma.com.pl

Jaki hotel w centrum Krakowa wybrać?
Kraków to miasto, które zachwyca swoją historią i kulturą, przyciągając turystów z całego świata. W sercu...
Wysowa-Zdrój. Urokliwe uzdrowisko w Beskidzie Niskim
Wysowa-Zdrój to niewielka, ale niezwykle malownicza miejscowość uzdrowiskowa położona w sercu Beskidu...
Idealny samochód dla Twojego hotelu? Postaw na Mercedes-Benz!
Świat luksusowego doświadczenia w podróżowaniu stale ewoluuje, a branża hotelarska wciąż stawia sobie...
Doskonały towarzysz podczas przygód na świeżym powietrzu: Plecak nieprzemakalny
Jeśli uwielbiasz spędzać czas na łonie natury, wiesz jak ważne jest odpowiednie wyposażenie, które zapewni...
Jak dojechać do Kwidzyna z Gdańskiego lotniska?
Witaj w sercu północnej Polski, w Gdańsku – mieście o bogatej historii, malowniczych uliczkach i otwartym...
20 Najciekawszych atrakcji w Zamościu dla młodzieży
Zamość to miasto o bogatej historii i kulturze, które oferuje wiele atrakcji zarówno dla młodszych, jak...