Turystyka

Początki turystyki sięgają okresu starożytności, kiedy to odbywały się wędrówki ludów w celach religijnych. Na przestrzeni czasu rodzaje, rola oraz cele podróży ewoluowały. Dzisiaj, dzięki eksploracji nowych, nieznanych, w tym także egzotycznych terenów oraz dostosowaniu ich do potrzeb turystycznych, podróżuje się częściej i dalej, niekoniecznie dłużej, niejednokrotnie przeznaczając na ten cel ogromne sumy pieniędzy.

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Turystyki, jaką prezentuje Wikipedia, turystyka to ogół czynności wykonywanych przez podróżujące osoby, które przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości.

Chociaż pierwszy podział turystyki, jaki przychodzi na myśl, związany jest z długością podróży bądź kierunkiem wyjazdu (podróże krajowe i zagraniczne), podstawowym kryterium podziału turystyki jest główny motyw podróży, jakim kieruje się podróżnik. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik wyróżnić można następujące jej rodzaje:

  • turystyka poznawcza – to podróże wyrastające z chęci poznania nowych regionów kraju i świata, miejsc istotnych dla historii państw, życia określonych zwierząt, obserwacji i badaniu roślin;

spośród form turystyki poznawczej wyróżnić można m.in.: birdwatching (obserwowanie ptaków w ich naturalnych siedliskach), geoturystyka (skupiająca się na poznawaniu form geologicznych – wulkanów, jaskiń itp.), safari (polega na podróży samochodem terenowym po obszarach, które zamieszkują dzikie zwierzęta celem ich obserwacji i poznania ich zwyczajów), turystyka filmowa (to podróże do miejsc, w których kręcone były światowe produkcje filmowe), czarna turystyka (obejmuje wyjazdy do miejsc, w których ludzkość poniosła tragiczną śmierć np. obozy koncentracyjne), turystyka lingwistyczna (zakłada wyjazd, którego celem jest nauka języka obcego)

  • turystyka wypoczynkowa – skierowana głównie na zregenerowanie sił i odpoczynek połączony z zabawą, poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem doświadczeń obyczajowo-kulturalnych;

spośród form turystyki wypoczynkowej wyróżnia się: agroturystykę (wypoczynek w gospodarstwach rolnych, gdzie turyści mogą odpocząć na łonie natury, obcować ze zwierzętami gospodarskimi oraz spożywać produkty własnego wyrobu), turystyka handlowa (celem jej jest robienie zakupów w miejscu pobytu), clubbing (to kilkudniowe zazwyczaj wyjazdy, które mają na celu rozrywkę w klubach, w połączeniu ze spożywaniem alkoholu), turystyka seksualna (jej nadrzędnym celem jest odbywanie kontaktów seksualnych z przedstawicielami lokalnej ludności)

  • turystyka kwalifikowana – to zorganizowana najbardziej dostępna i najważniejsza z form aktywnego wypoczynku, której uprawianie wymaga specjalnego psycho-fizycznego przygotowania oraz często umiejętności obsługi specjalistycznych sprzętów turystycznych, połączona jest ona z poznaniem regionów;

ciekawszymi formami turystyki kwalifikowanej są: trekking (wyprawy na obszary mało zaludnione lub niezamieszkałe), survival (kładzie nacisk na doskonalenie umiejętności , które pozwalają na przetrwanie w trudnych warunkach), backpaking (głównym jej założeniem jest poznawanie odmiennych kultur, z wykorzystaniem lokalnych środków transportu i miejsc noclegowych niedostosowanych do turystów z grubym portfelem), turystyka przygodowa (podróż w poszukiwaniu przygód)

  • turystyka zdrowotna – w tym rodzaju turystyki zamykają się różnorodne podróże w celu podreperowania zdrowia psychicznego i fizycznego, podczas których często stosowane są zabiegi;

wśród form turystyki zdrowotnej wymienia się: turystykę uzdrowiskową (jej założeniem jest wyjazd do ośrodka uzdrowiskowego celem wyleczenia schorzeń i poprawy ogólnego stanu zdrowia), turystykę medyczną (to wyjazdy do obcych krajów aby skorzystać z tamtejszej opieki zdrowotnej np. wyjazd do Szwecji – turystyka aborcyjna), turystykę SPA i wellness (wyjazdy szczególnie upodobane przez ludzi młodszych, które służą podreperowaniu stanu zdrowia z wykorzystaniem całej gamy zabiegów oraz poprawie ogólnego stanu psychofizycznego)

  • turystyka biznesowa – to wszelkiego rodzaju wyjazdy, które związane są ze środowiskiem pracy i ich celem są m.in.: integracja i motywacja pracowników, szkolenia, konferencje, eventy i targi;

najpopularniejszymi formami turystyki biznesowej są: podróże służbowe (ich celem jest nawiązanie kontaktów biznesowych, które zaowocować mogą intratnymi kontraktami), turystyka motywacyjna (polegająca na motywowaniu, nagradzaniu wyróżniających się pracowników za szczególne działania na rzecz firmy), turystyka integracyjna (to różnorodne podróże, których celem jest rozwiązanie konfliktów panujących w grupie pracowników, wyeliminowanie zgrzytów oraz poprawienie stosunków pomiędzy osobami współpracującymi ze sobą); turystyka kongresowa (zakłada podróże w celach wzięcia udziału w konferencjach, kongresach, zebraniach itp.)

  • turystyka religijna – mówi się o niej wówczas, kiedy głównym motywem wyjazdu jest modlitwa lub zwiedzanie miejsc świętych i objętych szczególnym kultem religijnym;

wśród form turystyki religijnej najpopularniejsza jest pielgrzymka (wyjazd, którego celem jest modlitwa i prośba o łaskę i wstawiennictwo), turystyka religijna (obejmuje podróże do miejsc kultów religijnych charakterystycznych dla konkretnego wyznania, celem modlitwy), turystyka poznawcza (jej celem jest zwiedzenie miejsc kultu także innych religii)

Poza tym podstawowym podziałem ruchu turystycznego, istnieją także inne kryteria. Kiedy weźmie się pod uwagę średni wiek uczestników podróży, wtedy można mówić o turystyce szkolnej/studenckiej/seniorów. Gdy motywem głównym będzie środek transportu, to wtedy można mówić o turystyce rowerowej/samochodowej/autokarowej/kolejowej/morskiej/lotniczej. W odniesieniu do pory wyjazdu wyróżnia się turystykę zimową/letnią. Kiedy głównym kryterium podziału będzie używany sprzęt sportowy, wówczas można mówić o np. turystyce narciarskiej/kajakowej/wspinaczkowej. Miejsce zakwaterowania z kolei dzieli turystykę na hotelową i parahotelową.

Turystyka to także krótkie jednodniowe wycieczki, wyjazdy weekendowe, wyjazdy świąteczne lub po prostu wyjazdy do krewnych. Wcale nie trzeba egzotycznych i dalekich podróży, by można było mówić o niej mówić. Najistotniejszy w turystyce jest cel.

Zmiana otoczenia, co nierozerwalnie jest połączone z ruchem turystycznym, pozwala nie tylko na zwiedzanie nowych krajów i poznanie egzotycznych kultur. Przede wszystkim służy odpoczynkowi i rozrywce. Wielu upatruje w podróży niezapomnianej przygody i często ją znajduje.

natalia jurga

Źródło:
Wikipedia

Concordia Design. Nowoczesne centrum kreatywności i biznesu w Poznaniu
Concordia Design, zlokalizowane w sercu Poznania, to unikalne miejsce, które łączy funkcje centrum konferencyjnego,...
Hotele na imprezy - dlaczego warto je wybierać do organizacji swojej imprezy
Hotele na imprezy to strzał w dziesiątkę. Czemu? Bo to po prostu działa. Nie musisz się martwić o milion...
Legionella w obiektach SPA i basenach
Obiekty SPA i rekreacji pozyskują klientów nie tylko swoją szeroką ofertą, ale również wysokimi standardami....
Jaki hotel w centrum Krakowa wybrać?
Kraków to miasto, które zachwyca swoją historią i kulturą, przyciągając turystów z całego świata. W sercu...
Wysowa-Zdrój. Urokliwe uzdrowisko w Beskidzie Niskim
Wysowa-Zdrój to niewielka, ale niezwykle malownicza miejscowość uzdrowiskowa położona w sercu Beskidu...
Doskonały towarzysz podczas przygód na świeżym powietrzu: Plecak nieprzemakalny
Jeśli uwielbiasz spędzać czas na łonie natury, wiesz jak ważne jest odpowiednie wyposażenie, które zapewni...