organizacja turystyczna

35 pomysłów na weekend w województwie łódzkim

Znamy już wszystkie propozycje zgłoszone przez łodzian do konkursu “Oczami mieszkańców – pomysł na udany weekend w regionie łódzkim”. Mieszkańcy stworzyli aż 35 scenariuszy ukazujących bogatą ofertę swojego regionu. Do końca sierpnia trwa drugi etap konkursu, w którym każdy może oddać głos na swojego faworyta. Po głosowaniu oraz werdykcie komisji najlepsze prace ukażą się w publikacji “Łódzkie na weekend”.

Prawie 4,5 mln turystów w Łodzi i regionie

Opracowane przez zespół badaczy Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego (finansowane ze środków budżetu Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Łodzi) szczegółowe badania ruchu turystycznego w Łodzi i regionie potwierdziły prognozy z roku ubiegłego. Wykazano wzrost wielkości ruchu turystycznego oraz wydatków ponoszonych przez odwiedzających region.