Śladami twórców, władców i magii

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego jest twórcą trzech produktów liniowych regionu – szlaków tematycznych: Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego, Rowerowego Szlaku Architektury Obronnej i Rowerowego Szlaku „Miejsca Mocy”. Wkrótce powstanie również kolejny – Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej.

Szlaki tematyczne

Świętokrzyski Szlak Literacki to zaproszenie do podróży inspirowanej losami ulubionego bohatera książki czy śladami ulubionych pisarzy, poetów, kronikarzy. Szlak prowadzi przez miejsca ogólnie znane, jak: Oblęgorek (Sienkiewicz), Nagłowicie (Rej) czy Kielce (Muzeum Lat Szklonych Stefana Żeromskiego), ale również przez miejsca, które mogą zaskoczyć swoimi związkami z wielkim literatami. Turysta zaopatrzony w przewodnik i mapę „Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego” odwiedzi m. in. malowniczy Klimontów, gdzie urodził się kontrowersyjny poeta Bruno Jasieński – twórca polskiego futuryzmu, czy też Skarżysko-Kamienną, gdzie przyjeżdżał na wypoczynek Leopold Staff. Przybędzie również do Pińczowa, gdzie tworzył i umiejscawiał akcje swoich powieści Adolf Dygasiński, a Jan Chryzostom Pasek wszczynał awantury, o czym wspomina w swoich „Pamiętnikach”.

Miłośnicy Witolda Gombrowicza podróżując ostrowiecką częścią szlaku znajdą się w krainie dziecięcych lat pisarza oraz krajobrazów żywcem wyjętych z kart „Pornografii”, „Ferdydurke” czy „Ślubu”.

Szlak prowadzi również przez Suchedniów, gdzie dzieciństwo spędził światowej sławy pisarz Gustaw Herling-Grudziński (urodzony w Kielcach). Wspomnienie rodzinnego domu w Suchedniowie pozwoliło pisarzowi przetrwać najcięższe chwile życia, spędzone w sowieckim łagrze, o czym pisał na kartach „Innego Świata”.

Zabytkowy Sandomierz pokochał Jarosław Iwaszkiewicz, i tu najlepiej lubił tworzyć, a w Muzeum na zamku w Sandomierzu znajduje się stała wystawa jemu poświęcona.

Ponidzie wiosenne, Ponidzie leniwe/ Prężysz się jak do słońca kot …” – tak pięknie pisał i śpiewał o Ponidziu Wojciech Belon związany z Buskiem-Zdrój, do którego wiedzie „Świętokrzyski Szlak Literacki”.

Zachęcamy Państwa zatem do podróży szlakiem ucieczek przed „gębą”, wędrówek przez ostępy „Puszczy Jodłowej” Żeromskiego, czy tam, gdzie kozy kują – do Pacanowa wraz z Koziołkiem Matołkiem bądź do Nagłowic, gdzie „Polacy nie gęsi i swój język mają”.

noclegi w świętokrzyskim

Informacje praktyczne: 

Szlak składa się z 3 tras samochodowych, umownie nazwanych: skarżysko-kielecką, ponidziańską oraz sandomiesko-ostrowiecką. Ponadto – poza trzema głównymi trasami – oznakowane są miejsca związane z literatami. Są to brązowe znaki drogowe E-22a oraz tablice opisowe ustawione w bezpośrednim sąsiedztwie „literackich” obiektów i miejsc. Integralną częścią całego projektu jest przewodnik i mapa z przebiegiem szlaku.

Rowerowy Szlak Architektury Obronnej

Szlak wiedzie poprzez liczne w województwie zamki, warownie, fortalicje, pałace oraz wszelkiego rodzaju budowle obronne. Podróżując nim dotrzemy m. in. do Zamku w Chęcinach, Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, Pałacu „Popielówka” w Kurozwękach czy Zamku w Sandomierzu. To tylko część z największych atrakcji na szlaku.

Turysta – rowerzysta dotrze też do zaskakującego kościoła w Ptkanowie otoczonego obronnym murem z basztami i strzelnicami oraz kościelną dzwonnicą, która pełniła funkcję baszty bramnej.

Niezwykle interesujący jest też zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Projekt zamku nawiązuje do kalendarza: cztery baszty, które reprezentują cztery pory roku, wewnątrz znajduje się 12 sal symbolizujących 12 miesięcy, 52 pokoje, czyli 52 tygodnie roku, a zgodnie z przekazami istniało niegdyś również 356 okien przedstawiających ilość dni w roku. Zamek znany był z ogromnego przepychu, ponoć jedna z komnat miała szklany dach, nad którym umieszczono wielkie akwarium, teren zamku pokrywały rozległe ogrody, a w stajniach konie stołowały się wprost z marmurowych żłobów, przeglądając się przy tym w umieszczonych nad żłobami zwierciadłach.

Wiele jeszcze tajemnic kryją świętokrzyskie zamki, z pewnością nie znamy wszystkich. Być może któryś z wędrowców podróżujących nie konno, lecz rowerem odkryje nową, nieznaną historię. Zapraszamy, zatem w fascynującą podróż z „historią i legendą” w tle.

Informacje praktyczne:

Trasa szlaku wynosi 500 km i w całości przebiega przez obszar województwa świętokrzyskiego. W większości prowadzi drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu drogowego, jak również ścieżkami polnymi i duktami leśnymi. Szlak został wytyczony w terenie za pomocą znaków koloru czarnego.

Rowerowy Szlak „Miejsca Mocy”

Podróż szlakiem jest swego rodzaju pielgrzymką na „dwóch kółkach”, ponieważ wiedzie on przez miejsca o charakterze religijnym i pielgrzymkowym. Szlak prowadzi poprzez znane i mniej znane pielgrzymom sanktuaria, kościoły i kościółki otoczone kultem. Mimo że zaczyna się w Kielcach, to jego „centrum” stanowi Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łyścu, gdzie pielgrzymował sam Władysław Jagiełło przed Bitwą pod Grunwaldem, a region zyskał nazwę – Świętokrzyskie pochodzącą od przechowywanych tam Relikwii.

Informacje praktyczne:

Trasa szlaku mierzy 585 km i w całości przebiega przez obszar województwa świętokrzyskiego, tworząc zamkniętą pętlę, której początek i koniec znajduje się w Kielcach. W większości prowadzi drogami polnymi, leśnymi lub asfaltowymi o małym natężeniu ruchu drogowego. Szlak ten został wytyczony w terenie za pomocą znaków koloru żółtego z dodatkowym elementem – zarysem kościoła (nad rowerem).

Działania na rok 2009 w zakresie planowania produktów liniowych

Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej (projekt) to pomysł, który będzie realizowany w roku bieżącym, dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szlak będzie łączył się z Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Inne znane świętokrzyskie produkty liniowe (obecnie istniejące i projektowane):

– Główny szlak (czerwony) Gór Świętokrzyskich im. Edmunda Massalskiego z Kuźniak do Gołoszyc

Szlak długości 105 km prowadzi przez Pasmo Jeleniowskie, Łysogóry, Pasmo Masłowskie i Pasmo Oblęgorskie. Przechodzi przez najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich: Łysicę (612 m n.p.m.), obszar ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

– Spływy kajakowe Białą i Czarną Nidą oraz Wierną Rzeką (Łośna)

Wierna Rzeka to typowo wyżynna rzeka z licznymi zakolami, przełomami, urozmaiconym brzegiem. Liczne zwalone drzewa świadczą o jej naturalnym charakterze i… nie pozwalają się nudzić. Wierną Rzeką dopływamy do Białej Nidy, która łącząc się po kilku kilometrach z Czarną Nidą tworzy najdłuższą rzekę województwa świętokrzyskiego. Nida ma 151,2 km długości i jest rzeką nizinną. W większości zachowała swój naturalny charakter z licznymi meandrami, starorzeczami i rozlewiskami stanowiącymi ostoję dla dzikiego ptactwa.

Nida nazywana jest kręgosłupem Ponidzia (stąd nazwa Ponidzie), czyli krainy leżącej między doliną Wisły, Wyżyną Krakowsko-Częstochowską i Wyżyną Kielecko-Sandomierską.

Więcej informacji na stronie: www.kajakiem.pl

– Ciuchcia Express Ponidzie (trasa: Jędrzejów – Umianowice – Pińczów)

Podróż kolejką nie jest długa, bo trasa liczy zaledwie 36 km, ale za to obfitująca w piękne ponidziańskie krajobrazy, miejsca atrakcyjne zarówno pod względem przyrodniczym, jak i historycznym.

Więcej informacji: Ciuchcia Express Pondzie, ul. Dojazd 1, 28-300 Jędrzejów, tel.: 0-41/ 386- 22-55; 695-748-235

– Starachowicka Kolej Wąskotorowa

Rozpoczyna się w najstarszej części Starachowic (niegdyś odrębnego miasta) – Wierzbniku, a kończy bieg w Lipie.

Więcej informacji: Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego, 27-200 Starachowice; tel.: 661-095-436 – Grzegorz Janiak; www.skw.org.pl/

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny (projekt)

Szlak przebiegać będzie przez unikalne w skali Europy tereny archeologiczno-geologiczne ziemi świętokrzyskiej (unikatowy charakter neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego i istniejącej podziemnej galerii turystycznej w Krzemionkach, profil skał dewońskich ze skamieniałościami na Wietrzni).Szlak będzie oznakowany dla turystów samochodowych i rowerzystów. W ramach projektu powstanie Centrum Geoedukacji w Kielcach, zespół obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach oraz inna drobna infrastruktura turystyczna.

*Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – Działanie 6.4 – Innowacyjna Gospodarka

materiał pochodzi z aktualnosciturystyczne.pl

Rezerwuj noclegi w województwie świętokrzyskim

Wysowa-Zdrój. Urokliwe uzdrowisko w Beskidzie Niskim
Wysowa-Zdrój to niewielka, ale niezwykle malownicza miejscowość uzdrowiskowa położona w sercu Beskidu...
Wakacje All Inclusive LATO 2024 - Dlaczego warto zarezerwować już teraz?
Wakacje First Deal czy Last Minute? Planowanie wymarzonych wakacji to czasem wyjątkowe wyzwanie. Szukając...
Odkryj tajemnice Transylwanii – wycieczka objazdowa po krainie Drakuli
Transylwania, serce Rumunii, jest regionem o bogatej historii, przepięknych krajobrazach i niezliczonych...
Kaszuby – oaza spokoju i piękna natury
Kaszuby, położone w sercu północnej Polski, są synonimem spokoju i piękna natury. Ten malowniczy region,...
Turystyka górska: sposób na krótszy i dłuższy wyjazd
Wędrówki piesze to nie tylko sposób na zdrowy tryb życia, ale także fantastyczna okazja do odkrywania...
Noclegi w polskich górach. Kilka ciekawych informacji.
Polskie góry, będące prawdziwym skarbem malowniczych krajobrazów, stanowią jedno z najbardziej pożądanych...