O bezpieczeństwie na UEFA EURO 2012

W dniu 6 lutego br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM. W posiedzeniu komitetu wzięli udział m.in. Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, Podsekretarz Stanu w MSW Michał Deskur, prezes spółki PL.2012 Marcin Herra oraz przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Uczestnicy posiedzenia omówili dotychczasowe przygotowania Polski do organizacji UEFA EURO 2012TM w Polsce oraz przyjęli sprawozdania z działalności poszczególnych zespołów eksperckich.W miejsce dotychczasowego Komitetu bezpieczeństwa będzie działać Krajowy Komitet ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM.

W dniu 6 lutego br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM. W posiedzeniu komitetu wzięli udział m.in. Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, Podsekretarz Stanu w MSW Michał Deskur, prezes spółki PL.2012 Marcin Herra oraz przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Uczestnicy posiedzenia omówili dotychczasowe przygotowania Polski do organizacji UEFA EURO 2012TM w Polsce oraz przyjęli sprawozdania z działalności poszczególnych zespołów eksperckich. W miejsce dotychczasowego Komitetu bezpieczeństwa będzie działać Krajowy Komitet ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM.

Podczas posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawili system prawny oraz współpracę międzynarodową pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa kibiców podczas meczów organizowanych na UEFA EURO 2012TM w Polsce. Podczas spotkania poruszono również kluczowe dla organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej działania w takich obszarach, jak: bezpieczeństwo na granicach, zapewnienie bezpiecznego przejazdu w transporcie miejskim i międzymiastowym, organizacja i działanie wolontariatu, współpraca z kibicami. Swoje uwagi i dotychczasowe działania, w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa, działań prewencyjnych i operacyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych, przeciwdziałania terroryzmowi i zarządzania w sytuacjach kryzysowych – omówili przedstawiciele poszczególnych służb m.in.: policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Na posiedzeniu komitetu została omówiona także kwestia zapewnienia właściwej opieki medycznej i przygotowania w zakresie ratownictwa medycznego podczas trwania turnieju. Przedstawiciele spółki PL.2012 zaprezentowali również stan przygotowania i realizację działań w strefach kibiców, na stadionach i w miejscach, w których będzie można publicznie oglądać mecze, wyświetlane na telebimach.

Podczas spotkania Komitet ds. Bezpieczeństwa Euro 2012 przyjął uchwały dotyczące działalności zespołów eksperckich wchodzących w jego skład, w tym dotyczące analizy ryzyk, czy bezpieczeństwa w miejscach publicznego oglądania meczów rozgrywanych na Euro 2012.

Realizacja programu Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012TMwchodzi w kolejną fazę. Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012, który został powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 12 maja 2010 roku – kończy swoją pracę. W jego miejsce zostanie powołany Krajowy Komitet ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Komitet ten będzie podejmował działania nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale także w takich płaszczyznach, jak transport i usługi. Do jego zadań należeć będzie koordynacja działań organów, inspekcji i służb administracji rządowej, w tym ich współdziałanie z organami i służbami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami. Do 29 lutego br. komitet ma zatwierdzić koncepcję Zintegrowanego Planu Organizacji i Zarządzania działaniami organów, inspekcji i służb, a także plany operacyjne. Ponadto będzie odpowiadać za koordynację działań organów, inspekcji i służb podczas turnieju.

Na czele komitetu stanie Minister Sportu i Turystyki, jego zastępcami będą ministrowie: spraw wewnętrznych oraz administracji i cyfryzacji. Ponadto komitet będą także tworzyć: minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, minister zdrowia oraz wyznaczeni sekretarze stanu z ministerstw: obrony narodowej, sprawiedliwości i spraw zagranicznych oraz przedstawiciel szefa kancelarii premiera a także wojewodowie: dolnośląski, małopolski, mazowiecki, pomorski i wielkopolski, podkarpacki i lubelski.

***

Pierwsze posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 odbyło się 31 maja 2010 roku. Łącznie odbyło się 12 posiedzeń komitetu ds. bezpieczeństwa.

Efektem prac Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 było opracowanie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa. W ramach Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa przygotowano ponad 130 projektów, w 15 obszarach, w tym m.in. system prawny i sądowniczy, bezpieczeństwo stadionów i innych miejsc oficjalnych oraz miejsc publicznego oglądania meczów, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ratownictwo oraz przeciwdziałanie terroryzmowi.

żródło: msport.gov.pl

Poznaj Mielec
Mielec, miasto położone w południowo-wschodniej części naszego kraju, a dokładnie w północnej części...
Stanowisko Zarządu Orbis SA w sprawie Euro 2012
Orbis SA, jako lider na rynku usług hotelarskich w Polsce i Europie Centralnej widzi organizację Euro...