Najistotniejsze zagadnienia promocji polskiej turystyki

Po raz czwarty w tym roku, 7 maja,  zebrała się na posiedzeniu Rada Polskiej Organizacji Turystycznej. Członkowie tego ważnego dla narodowej turystyki społecznego organu reprezentującego administrację państwową, instytucje samorządu terytorialnego oraz samorządu przedsiębiorców turystycznych, za temat obrad przyjęli najistotniejsze zagadnienia wynikające z harmonogramu posiedzeń Rady POT na lata 2010-2011.

Po zapoznaniu się z wprowadzonymi do planu pracy POT korektami zaleconymi przez Radę, jej członkowie jednomyślnie potwierdzili przyjęcie planu pracy instytucji, który realizowany jest w roku 2010. Treść szczegółowego dokumentu była uprzednio poddana ocenie i szerokim konsultacjom z regionalnymi organizacjami turystycznymi, urzędami administracji państwowej i organizacjami związanymi z gospodarką turystyczną.

Wysokość budżetu na przyszły rok nadal niewiadoma

Zebrani zapoznali się z założeniami planu finansowego POT na rok 2011. Obecnie,  zgodnie z planem działań i harmonogramem, wykonywane są postanowienia dotyczące wykorzystania funduszy unijnych w ramach programów operacyjnych. Ich realizacja kontynuowana będzie w roku przyszłym. Natomiast dotąd nie zostały kierownictwu POT przekazane informacje określające wysokość budżetu narodowej organizacji, który przeznaczony będzie na realizację zadań statutowych w przyszłym roku. Ze swej strony POT skierował do ministra właściwego wniosek o zwiększenie dotacji na 2011 rok o kwotę 31.4 mln zł preliminowaną głównie na przygotowanie i realizację projektów związanych z piłkarskimi mistrzostwami Europy w roku 2012. W przypadku gdyby dodatkowe środki finansowe na ten cel przyznane nie zostały, POT nie będzie zdolny wywiązać się z dodatkowych zadań, które wyznaczyli autorzy tak zwanej mapy drogowej działań promocyjno-wizerunkowych Polski w kontekście UEFA EURO 2012.  Nie zostały one bowiem ujęte w realizowanej przez POT  „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki do roku 2015”.  Dodatkowa kwota w budżecie POT przeznaczona zostanie także na promocję turystyki biznesowej na rynku krajowym i zagranicznym. Popyt na dochodowe usługi konferencyjne wzrósł w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Zainteresowanie polskim rynkiem przemysłu spotkań pobudzają konsekwentne działania promocyjne Biura Konferencji i Kongresów Polskiej Organizacji Turystycznej oraz współpracujących z POT Convention Bureaux w największych miastach w kraju. Międzynarodowa promocja  polskiego rynku usług kongresowych i konferencyjnych powinna być konsekwentnie wzmacniana.

Więcej informacji o postępach prac związanych z Działaniem 6.3 POIG

Członkowie Rady POT zapoznali się z wyczerpującą informacją dotyczącą postępów w realizacji  projektu „Promujmy Polskę Razem” realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną w ramach Działania 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski w osi priorytetowej 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Dzięki uzyskanym funduszom unijnym wspierającym ideę nowoczesnego przekazu marketingowego, projekt POT ma szanse stać się największym, kompleksowym i najbardziej udanym przedsięwzięciem promującym narodową turystykę. Planowane w projekcie przedsięwzięcia wynikają z treści „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki” opracowanej przez Polską Organizację Turystyczną w 2008 roku i na bieżąco aktualizowanej. Wydatkowanie środków w wysokości ponad 141 milionów złotych nastąpi w obrębie komponentów, na które złożą się kampanie promocyjne, wydarzenia targowe, stworzenie sytemu informacji turystycznej i działania w sferze edukacji, pogłębiania wiedzy i wymiany doświadczeń. Projekt „Promujmy Polskę Razem” podzielono na trzy komponenty. Komponent A obejmuje działania promocyjne na strategicznych rynkach zagranicznych, takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia,  Belgia,  Szwecja, Dania oraz na rynku polskim. Celem komponentu B jest przede wszystkim podniesienie jakości obsługi turystów za pomocą rozwiązań systemowych, wykorzystujących najnowsze technologie, zaś komponentu C – pozyskanie i upowszechnienie wiedzy marketingowej wykorzystywanej do rozwoju i promocji polskiej turystyki. Obecnie trwają intensywne przygotowania do przedsięwzięcia o przewidywanym najwyższym wskaźniku skuteczności promocyjnej, który zostanie osiągnięty w wyniku  rejsu żaglowca Fryderyk Chopin po europejskich portach, któremu towarzyszyła będzie widowiskowa oprawa imprez artystycznych w miastach, do których zawinie oraz dobrane techniki i formy medialnej promocji Polski.

Dotychczasowe postępy prac związanych z Działaniem 6.3 POIG zostały zaaprobowane przez Radę POT, która jednocześnie uznała za celowe  zintensyfikowanie przekazu informacji o zaawansowaniu  przebiegu prac nad realizacją projektu „Promujmy Polskę Razem”, co służyć będzie ściślejszego powiązania jego poszczególnych etapów z działaniami regionalnych organizacji turystycznych i partnerów POT.

Wykorzystać do rozwoju turystyki dobry klimat w stosunkach polsko-rosyjskich

Wśród pozostałych zagadnień poddanych pod dyskusję członków Rady POT, ze szczególną uwagą potraktowany został obecny stan stosunków pomiędzy Polską i Rosją. Polepszenie w ostatnim okresie klimatu politycznego pomiędzy obydwoma krajami powinno w przekonaniu Rady zostać wykorzystane przez POT do podjęcia działań zmierzających do intensyfikacji ruchu turystycznego, a przede wszystkim przyczyniających się do zwiększenia liczby rosyjskich turystów odwiedzających Polskę.  Spadła ona drastycznie po wejściu Polski do strefy Schengen.

Samorząd polskich przedsiębiorców turystycznych planuje organizację w październiku w St. Petersburgu, polsko-rosyjskiego szczytu gospodarki turystycznej. Zaproszenie do wzięcia w nim udziału skierowane zostanie do wszystkich instytucji zainteresowanych współpracą gospodarczą z Rosją. Otrzymają je przedstawiciele sfery biznesu, samorządu gospodarczego,  a także politycy. Wysoka ranga obrad pozwoli na podjęcie skutecznych decyzji, które prowadzić powinny do likwidacji obecnych administracyjnych utrudnień, uproszczenia procedur wizowych oraz rozwoju połączeń komunikacyjnych pomiędzy obu państwami. Organizatorzy obrad wystąpią o objęcie ich patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki. Patronatem powinna je objąć także Polska Organizacja Turystyczna.

Uznanie dorobku w promocji polskiej turystyki

Nie ujętym w oficjalnym planie obrad Rady POT, okolicznościowym, ale niezmiennie miłym sercu elementem, który  kończył posiedzenie  było uhonorowanie dorobku w pracy i dokonań w promocji polskiej turystyki Wojciecha Fedyka – członka Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, kończącego kadencję przewodniczącego Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, byłego, wieloletniego dyrektora Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Wojciech Fedyk odebrał gratulacje, słowa podziękowania i życzenia sukcesów zawodowych przyczyniających się do rozwoju turystyki w naszym kraju. Ich tekst znalazł się na karcie stylowo oprawnego w ciężkie ramy, symbolicznego dyplomu,  wręczonego w imieniu zebranych przez prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Najbliższe planowane posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej wyznaczone zostało na 7 czerwca.

 Źródło: Aktualności Turystyczne

Concordia Design. Nowoczesne centrum kreatywności i biznesu w Poznaniu
Concordia Design, zlokalizowane w sercu Poznania, to unikalne miejsce, które łączy funkcje centrum konferencyjnego,...
Jaki hotel w centrum Krakowa wybrać?
Kraków to miasto, które zachwyca swoją historią i kulturą, przyciągając turystów z całego świata. W sercu...
Wysowa-Zdrój. Urokliwe uzdrowisko w Beskidzie Niskim
Wysowa-Zdrój to niewielka, ale niezwykle malownicza miejscowość uzdrowiskowa położona w sercu Beskidu...
Doskonały towarzysz podczas przygód na świeżym powietrzu: Plecak nieprzemakalny
Jeśli uwielbiasz spędzać czas na łonie natury, wiesz jak ważne jest odpowiednie wyposażenie, które zapewni...
Jak dojechać do Kwidzyna z Gdańskiego lotniska?
Witaj w sercu północnej Polski, w Gdańsku – mieście o bogatej historii, malowniczych uliczkach i otwartym...
20 Najciekawszych atrakcji w Zamościu dla młodzieży
Zamość to miasto o bogatej historii i kulturze, które oferuje wiele atrakcji zarówno dla młodszych, jak...