Administrator Bezpieczeństwa Informacji – szkolenie dedykowane dla pracowników branży turystycznejProjekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Zapraszamy do udziału

 

w bezpłatnych szkoleniach

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

dedykowanych dla pracowników branży turystycznej

 

 Kierując swoich pracowników na oferowane przez nas szkolenie Państwa firma zyska:

 1. Opracowaną przez uczestników w trakcie szkolenia dokumentację Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, której obowiązek wynika z przepisów:

  • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity – Dz. U. nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.) oraz nowelizacji ustawy
    w 2011 r.
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

2. Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia Administrator Bezpieczeństwa Informacji wydane przez organizatora szkoleń oraz renomowaną międzynarodową akredytowaną jednostkę certyfikującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

3. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez podniesienie jakości usług i zwiększenie zaufania klientów

4. Większy poziom bezpieczeństwa danych informatycznych przed kradzieżą lub wyciekiem.

5. Umiejętności zabezpieczenia danych przed utratą w wyniku awarii nośników danych.

 

Ponadto Państwa pracownicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności  z zakresu administrowania przepływem informacji
 w państwa firmie.

Szkolenia prowadzone są przez profesjonalną kadrę trenerów, w formie praktycznych zajęć poprzedzonych wykładami teoretycznymi, co jest sprawdzoną najlepszą metodą przekazywania wiedzy.

 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

6 dni (48 h)

 

Grupa docelowa: Pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw branży turystcznej i okołoturystycznej prowadzący działalność/wykonujący pracę w ramach struktur organizacyjnych zarejestrowanych i posiadających siedzibę na terenie Małopolski.

Najbliższy termin szkolenia:  I zjazd   (7-9 luty 2011 r.)  oraz   II zjazd    (21-23 luty 2011 r.)

Miejsce szkolenia:    Sala szkoleniowa, ul. Wadowicka 8a, wejście C (II piętro)

Godziny szkolenia:   8:00-16:00

Organizator szkolenia: MGDF Bartłomiej Muzykiewicz

Uczestnikom zapewniamy:  

·         profesjonalne materiały szkoleniowe w formie papierowej

·         wyżywienie

·         noclegi (dla osób z powiatów najbardziej oddalonych od miejsca szkolenia)

·         egzamin

·         certyfikaty

Ramowy program szkolenia:  

SESJA 1: Nabywanie wiedzy – wykłady 

Dzień 1: Bezpieczeństwo fizyczne klienta (opieka zdrowotna, ubezpieczenia itp.)

Dzień 2: Dane osobowe – bezpieczeństwo, zabezpieczenia techniczne

Dzień 3: Zabezpieczenia organizacyjne w organizacji turystycznej – umiejętność zarządzania zbiorami danych

SESJA 2: Nabywanie umiejętności – warsztaty

Dzień 1: Tworzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Dzień 2: Zabezpieczenia teleinformatyczne danych osobowych – warsztat komputerowy!!

Dzień 3: Analiza wraz z prezentacją wybranych prac zaliczeniowych oraz omówienie ze specjalistą Jednostki Certyfikującej Systemy Bezpieczeństwa

Szkolenie zakończone jest egzaminem końcowym, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji wydanego przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą. Wszyscy uczestnicy, którzy wykażą się regulaminową frekwencją otrzymają certyfikat udziału w projekcie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i możliwości nieodpłatnego skierowania na szkolenie swoich pracowników prosimy o kontakt: tel. (12) 296 52 86, e-mail: abi@mgdf.pl ; www.abi.mgdf.pl

Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona!

 

Biuro Projektu

„Wzrost bezpieczeństwa i jakości usług przedsiębiorstw branży turystycznej w regionie poprzez wzrost kwalifikacji ich pracowników”

30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 47

tel. (012) 296 52 86

fax. (012) 296 52 86

abi@mgdf.pl

www.abi.mgdf.pl

 

 

Ceny biletów do Biskupina na rok 2023
Biskupin to jedno z najważniejszych i najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w Polsce, które...
Jak znaleźć nocleg w Polsce, który będzie strzałem w dziesiątkę?
Planowanie podróży to kompleksowy proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników. Od wyboru destynacji,...
Odkrywanie nieznanego: podróż dookoła świata
Podróż dookoła świata. Brzmi jak coś z powieści Julesa Verne’a, prawda? Ale to nie jest tylko domena...
Jak promować turystykę w Polsce?
Wzrost liczby obiektów w Polsce powoduje, że znacznie trudniej dotrzeć do turystów i sprawić, żeby wybrali...
Skuteczna rekomendacja kierunków podróży
Przez cały rok marzymy z utęsknieniem o urlopie? Gdy jego termin zbliża się wielkimi krokami, w myślach...
5 typów podróżnika XXI wieku
Świat się kurczy, a nowe możliwości podróżowania sprawiają, że każdy może zorganizować sobie wycieczkę...