ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OTWARTYM ZEBRANIU NAUKOWYM

Zakład Prawa i Organizacji Turystyki
Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

4 listopada 2008 r., g. 17.30
Michał Biliński
Katedra Prawa Gospodarczego WPiA UJ

Przedsięwzięcia EURO 2012 – cel publiczny w sporcie”

W dniu 18 kwietnia 2007 roku, Komitet Wykonawczy Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) podjął decyzję o przyznaniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Ukrainy prawa organizacji największego europejskiego turnieju piłkarskiego „UEFA Euro 2012”. Ogrom tego przedsięwzięcia zmusił ustawodawcę do uchwalenia szczególnego aktu prawnego, którego podstawowym celem jest stworzenie odpowiednich warunków do terminowego wywiązania się z przyjętych przez Polskę zobowiązań. Kluczowe zadania mające służyć wykonaniu przedsięwzięć związanych z organizacją tej imprezy ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 powierza tzw. spółkom celowym. Ustawa posługuje się ponadto terminem tzw. „Przedsięwzięć EURO 2012” i określając warunki ich realizacji zakłada, że należą one do kategorii celów publicznych oraz inwestycji celu publicznego. Zakres oraz analiza pojęcia celu publicznego, jakim posługuje się ustawodawca będzie stanowić główny przedmiot referatu.

Zebranie odbędzie się w sali E na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (al. Jana Pawła II 78).

Serdecznie zapraszamy

Organizator:

dr Piotr Cybula
Zakład Prawa i Organizacji Turystyki
Instytut Turystyki i Rekreacji AWF Kraków
Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
tel. (0-12) 683-15-28;
e-mail: piotr.cybula@awf.krakow.pl

Źródło:pr

Wpływ EURO 2012 na rozwój polskiej gospodarki
W 2012 roku Polskę odwiedzi 21,4 mln turystów (w 2006 r. - 15,7 mln), przygotowanie EURO 2012 oznaczać...