Wyniki finansowe Amadeus za pierwsze półrocze 2010 roku

Wzrost w II kwartale i pierwszej połowie bieżącego roku dotyczy zarówno obszaru dystrybucji, jak i informatyki

Pierwsza połowa roku (6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2010 r.)

·    Wzrost skorygowanego zysku netto za powyższy okres[1] o 38,0%

·     Wzrost przychodów o 11,9%

·     Wzrost EBITDA[2] o 19,9%

Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. – Firma Amadeus IT Holding, S.A. (Amadeus: „AMS.MC”), w skład której wchodzi Amadeus Group, wiodący dostawca rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej, przedstawił wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze bieżącego roku (okres ten obejmuje sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2010 r).

W tym okresie wzrostowi skorygowanego zysku netto o 38,0% i wynoszącemu 246,8 mln euro towarzyszył wzrost przychodów o 11,9% do 1379,3 mln euro oraz zwiększenie EBITDA o 19,9% do 556,7 mln euro.

Skonsolidowane zobowiązania netto na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 2816,3 mln euro (według kwot zawartych w umowach), co stanowi 2,9 EBITDA za ostatnie 12 miesięcy, oraz były mniejsze o 472 mln euro w stosunku do stanu z grudnia 2009 roku.

Na dobre wyniki firmy w pierwszym półroczu miały wpływ zarówno wyniki finansowe w obszarze  działalności dystrybucyjnej, jak i rozwiązań informatycznych. Przychody w obszarze dystrybucji wzrosły o 9,8%, z 944,9 mln euro do 1037,0 mln euro. Całkowita liczba rezerwacji wzrosła w stosunku do pierwszej połowy ubiegłego roku o 8,0% – z 214,9 mln do 232,1 mln, zaś liczba rezerwacji biur podróży (TA, travel agency) zwiększyła się o 9,8%, ze 183,0 mln do 201,0 mln.  W pierwszej połowie 2010 roku Amadeus utrzymał również pozycję światowego lidera pod względem rynkowego udziału w rezerwacjach biletów lotniczych dokonywanych za pośrednictwem biur podróży.

Wzrost utrzymywał się także w obszarze rozwiązań informatycznych – w pierwszym półroczu przychody wzrosły o 20,9%, z 248,0 mln euro do 299,9 mln euro. W okresie tym liczba przewiezionych pasażerów (PB, Passengers Boarded)[3] wzrosła aż o 47,2% – ze 104,6 mln do 153,9 mln, zaś kontrakty na migrację linii lotniczych[4] zostały w pełni zrealizowane.

Firma Amadeus odnotowała w drugim kwartale 2010 roku bardzo dobre wyniki – w stosunku do tego samego okresu roku 2009 skorygowany zysk netto wzrósł o 21,3%, z 97,3 mln euro do 118,0 mln euro, całkowite przychody zwiększyły się o 10,4% (z 610,6 mln euro do 674,0 mln euro), zaś wzrost EBITDA sięgnął 14,2% (z 242,0 mln euro do 276,5 mln euro).

Mogę z przyjemnością zakomunikować, że w pierwszym półroczu 2010 osiągnęliśmy znaczny wzrost wyników finansowych. W stosunku do sytuacji z roku ubiegłego, całkowite przychody wzrosły o 11,9% do 1379,3 mln euro, czemu towarzyszył wzrost EBITDA o 19,9% do 556,7 mln euro. Natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 38,0% i sięgnął 246,8 mln euro. Jednocześnie odnotowaliśmy, iż w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby rezerwacji dokonywanych przy użyciu systemu Amadeus, zaś rozwój naszej działalności w obszarze informatyki postępował zgodnie z planem. Znakomicie sprawdza się także nasz model transakcyjny, zarówno pod względem dochodowości, jak i zdolności szybkiego wykorzystania poprawy sytuacji w światowej branży turystycznej. Wszystko to pozwala nam patrzeć z optymizmem na nadchodzące miesiące bieżącego roku mówi David V. Jones, prezes i dyrektor generalny firmy Amadeus.

Wydarzenia w II kwartale 2010 r.

Dystrybucja

W obszarze dystrybucji usług linii lotniczych, w drugim kwartale 2010 roku firma Amadeus kontynuowała zawieranie długoterminowych umów obejmujących dostarczanie usług full content[5] z przewoźnikami takimi jak Aegean Airlines (cztery lata), Aerolineas Argentinas (pięć lat), Cyprus Airways (trzy lata), TAP Portugal (pięć lat) i Ukraine International Airlines (trzy lata). Umowy te zapewniają firmie Amadeus długoterminowy dostęp do informacji zarówno o cenach, jak i liczbach dokonywanych rezerwacji. Firma Amadeus uruchomiła również dla linii Air China jej pierwszy internetowy system rezerwacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwany Air China Rewards. W regionie Azji i Pacyfiku uruchomiono rozwiązanie Amadeus Ticket Changer, ułatwiające biurom podróży powtórne wystawianie biletów po zmianach rezerwacji. Liczba rezerwacji biletów tanich przewoźników, obsługiwanych przez biura podróży korzystające z systemu Amadeus, wzrosła w drugim kwartale 2010 roku o 35,5% w porównaniu z tym samym okresem roku 2009.

Amadeus udostępnił również Amadeus Ancillary Services – kompleksowe, wielokanałowe rozwiązanie umożliwiające liniom lotniczym zwiększenie przychodów i zysków przy jednoczesnym podniesieniu jakości obsługi pasażerów. Linia Corsairfly rozpoczęła już szeroko zakrojony program pilotażowy, obejmujący zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią dystrybucję usług dodatkowych za pomocą rozwiązania firmy Amadeus. 1 czerwca br. firma Amadeus wdrożyła w linii Finnair rozwiązanie EMD Server (Electronic Miscellaneous Document Server), umożliwiające wystawianie, przechowywanie, zarządzanie i dystrybucję standardowych dokumentów niezbędnych do obsługi usług dodatkowych.

W obszarze dystrybucji usług biur podróży, firma Amadeus udostępniła w czerwcu br. wersję 6.1 rozwiązania Amadeus Selling Platform – aplikacji sprzedażowej wykorzystywanej przez ponad 400,000 użytkowników z całego świata do sprzedaży usług turystycznych takich jak rezerwacje lotnicze i hotelowe. Nowa aplikacja zawiera m. in. usprawnienia ułatwiające intuicyjne korzystanie z produktów Amadeus takich jak Amadeus Profiles Plus, Amadeus Hotels Plus i Amadeus Cars Plus. Jest to pierwsze w świecie tego typu rozwiązanie, wyposażone w graficzny katalog ułatwiający sprzedaż i rezerwację usług dodatkowych.

Również w czerwcu 2010 roku firma Amadeus i BCD Travel, trzecia w świecie pod względem wielkości firma zajmująca się zarządzaniem podróżami, podpisały porozumienie w sprawie współpracy technologicznej w Ameryce Północnej, według której Amadeus stworzy zindywidualizowane rozwiązania oparte na Amadeus One – nowatorskim, internetowym, korzystającym z wielu źródeł narzędziu dla biur podróży. Amadeus One to należący do nowej generacji pakiet rozwiązań i usług informatycznych, stworzony pod kątem amerykańskich biur podróży obsługujących podróże służbowe, zapewniający im zwiększenie produktywności oraz uproszczenie i optymalizację działalności.

Amadeus utrzymuje także wiodącą pozycję w dziedzinie rozwoju narzędzi do zarządzania taryfami, czego dowodem jest udostępnienie dwóch nowych rozwiązań. Platforma Amadeus FareXpert Filing to przyjazny dla użytkownika internetowy interfejs, zapewniający automatyczne rozsyłanie odpowiednich informacji o taryfach w odpowiednie miejsca o odpowiednim czasie. Natomiast Amadeus Fare Expertise to nowy, zaawansowany mechanizm, usprawniający sposób wyszukiwania najniższych dostępnych taryf.

Oprócz tego, w jednej z wiodących w świecie firm zajmujących się zarządzaniem podróżami dokonano wdrożenia rozwiązania Amadeus Open Profile, umożliwiającego korzystanie z jednolitej struktury profili podróżnych we wszystkich kanałach sprzedaży na obszarze całego świata.

Informatyka

W kwietniu, maju i czerwcu 2010 roku dział informatyki lotniczej firmy Amadeus dokonywał migracji linii lotniczych, tworzył nowe usługi i zawierał nowe kontrakty. Air France-KLM, największa grupa linii lotniczych w Europie, przewożąca co roku ponad 74 miliony pasażerów, wdrożyła należący do pakietu Amadeus Altéa Customer Management System (CMS) moduł Amadeus Altéa Inventory. Migracji do modułów Amadeus Altéa Inventory i e-Commerce dokonały Polskie Linie Lotnicze LOT, zaś w czerwcu linia Tunisair wdrożyła elementy modułu Amadeus Altéa DCS (Departure Control Systems) – Customer Management i Flight Management. Oprócz tego, Saudi Arabian Airlines dokonały migracji do modułów rezerwacji Reservation i Inventory, a także wdrożenia głównych składników pakietu Amadeus e-Commerce. Podpisano też nowe kontrakty w zakresie e-Commerce z liniami Garuda Indonesia i Kingfisher India.

W dziedzinie informatyki hotelowej, jedna z wiodących w świecie sieci hoteli Accor, działająca w 90 krajach, przedłużyła kontrakt na Amadeus Revenue Management System Version 7. To najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do zarządzania przychodami hoteli umożliwia sprzedaż miejsc hotelowych po najbardziej dochodowych cenach, dokonując optymalizacji w zależności od popytu z użyciem zaawansowanych modeli prognostycznych w połączeniu ze szczegółowymi danymi o rezerwacjach. W chwili obecnej Amadeus Revenue Management System wykorzystywany jest w niemal 500 hotelach Accor. Firma Amadeus rozpoczęła również pilotażową fazę wdrożenia rozwiązania Amadeus Hotel Platform dla jednej z największych w świecie firm zajmujących się zarządzaniem podróżami.

 

***

Informacje o firmie Amadeus

Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej.

Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (firmy jak i turyści indywidualni). 
 

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach.
W 2009 roku system Amadeus przetworzył ponad 670 milionów transakcji.

Amadeus ma swoje placówki w Madrycie (siedziba główna firmy i dział marketingu), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny – centrum przetwarzania danych) oraz biura regionalne w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Firma Amadeus świadczy usługi dla klientów za pośrednictwem 72 lokalnych Organizacji Handlowych Amadeus obejmujących swoją działalnością 195 krajów.

Spółka jest notowana na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji pod symbolem „AMS.MC”.
W 2009 roku firma odnotowała zysk w wysokości 2,461 mln euro oraz EBITDA w wysokości 894 mln euro. Amadeus zatrudnia na całym świecie ponad 9 300 pracowników, reprezentujących 123 narodowości.

Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl   


UWAGA: Informacje finansowe zawarte w niniejszym dokumencie oparto na nie poddanych audytowi wstępnych, skonsolidowanych danych finansowych Amadeus IT Holding, S.A. i firm zależnych, przygotowanych zgodnie z normami International Accounting Standard 34, w związku z czym mogą one ulec niewielkim zmianom. Dane za rok 2009 to dane oszacowano w sposób analogiczny  przy zastosowaniu IFRIC 18. Podane zmiany procentowe wyliczono w oparciu o dane z 2009 roku, szacowane według IFRIC.

[1] Z wyłączeniem wpływu (i) amortyzacji Purchase Price Allocation, (ii) zmian realnej wartości rynkowej instrumentów pochodnych oraz zysków i strat z wymiany i (iii) innych elementów nadzwyczajnych uwzględniających te związane z IPO

[2]  Po korekcie wykluczającej pozycje nadzwyczajne związane z IPO

[3] Passengers Boarded (PB): liczba pasażerów przewiezionych przez linie lotnicze przy obsłudze których wykorzystano co najmniej moduły Amadeus Altéa Reservation i Inventory. PB to podstawowy wskaźnik wykorzystywany do naliczania opłat w rozwiązaniach transakcyjnych Amadeus

[4]  Migracja to złożony proces, w którym linia lotnicza przenosi obsługę pasażerów z dotychczas wykorzystywanej platformy na Amadeus Altéa CMS

[5] Umowa full content gwarantuje użytkownikom systemu Amadeus na całym świecie dostęp do pełnych danych linii lotniczych takich jak ceny, rozkłady lotów lub informacje o zasobach

Idealny samochód dla Twojego hotelu? Postaw na Mercedes-Benz!
Świat luksusowego doświadczenia w podróżowaniu stale ewoluuje, a branża hotelarska wciąż stawia sobie...
Ferie z rodziną w hotelu z basenem - gdzie warto się wybrać?
Zimowe ferie z rodziną mogą być niezapomniane, zwłaszcza jeśli zdecydujecie się na pobyt w atrakcyjnym...
Hotel czy apartament: co lepiej wybrać na nocleg?
Wybór noclegu to nie tylko kwestia czterech ścian i dachu. Warto zastanowić się, czy lepiej zdecydować...
Hotel nad morzem z basenem krytym
Jeżeli marzysz o wypoczynku w miejscu, gdzie luksus łączy się z naturalnym pięknem, hotele w miejscowościach...
Babski wypad nad morze z przyjaciółkami
Zapomnijcie o rutynowych weekendach i monotonnych spotkaniach w kawiarniach. Wyobraźcie sobie miejsce,...
Condo Hotele. Połączenie prywatności mieszkania i luksusu hotelu.
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądałoby życie, gdyby można było połączyć prywatność własnego...