Wierni kierowcy

Niemal połowa kierowców przyznaje, że najczęściej tankuje benzynę na tej samej stacji benzynowej, zaś co czwarty jest wierny jednej sieci stacji benzynowych. Mimo iż większość kierowców przyznaje, że cena benzyny jest kluczowym czynnikiem przy wyborze stacji, to jednak tylko co dziesiąty zmotoryzowany sprawdza ceny benzyny na różnych stacjach i tankuje tam, gdzie jest najtaniej – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Polscy kierowcy są wierni swoim stacjom benzynowym – w miarę możliwości starają się zawsze tankować na jednej stacji lub choćby na stacjach jednej sieci.

Jakie są Pani/ Pana zwyczaje związane z tankowaniem benzyny?

 

Źródło: ARC Rynek i Opinia, październik 2013

„Kierowcy mają swoje przyzwyczajenia i jeśli już jakaś stacja lub sieć stacji benzynowych zyska ich zaufanie, niełatwo ich przekonać do zmiany zwyczajów w zakresie tankowania. To niezwykle istotny sygnał dla właścicieli stacji benzynowych, świadczący o dużej lojalności kierowców w stosunku do marki stacji benzynowej. Oznacza to, że znacznie trudniejsze dla stacji benzynowych może być pozyskanie nowych klientów niż utrzymanie dotychczasowych” – mówi Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Jednocześnie kierowcy pytani o to, co jest dla nich najważniejsze przy wyborze stacji benzynowej zgodnie przyznają, że jest to cena benzyny. Tylko dla co dziesiątego kierowcy ważna jest jakość obsługi.

Co jest dla Pana/ Pani najważniejsze przy wyborze stacji benzynowej?


 

Źródło: ARC Rynek i Opinia, październik 2013

Polscy kierowcy pytani o sieć stacji benzynowych, w której można kupić najtańszą benzynę, najczęściej wskazywali marki: Orlen, Lukoil i Bliska.

Która sieć stacji benzynowych oferuje Pana/ Pani zdaniem najtańsze paliwa?


 

Źródło: ARC Rynek i Opinia, październik 2013

„Mimo iż kierowcy deklarują, że przy wyborze stacji benzynowych najważniejszym kryterium jest cena benzyny, to jednak mówiąc o swoich zwyczajach dotyczących tankowania, tylko 12% z nich przyznaje, że porównuje ceny. Kierowcy deklarujący, że cena jest najistotniejszym kryterium wyboru, za najtańsze uważają stacje: Orlen, Lukoil i Bliska i jednocześnie przyznają, że najczęściej tankują na tej samej stacji lub w tej samej sieci stacji. Oznacza to, że kierowcy są przekonani, bez porównywania cen, że stacje te są najtańsze. Widać tutaj, jak ważny jest ugruntowany w świadomości konsumentów wizerunek stacji – do tego stopnia, że użytkownicy stacji nie czują potrzeby sprawdzania cen i być może zmiany swoich zwyczajów dotyczących tankowania” – mówi Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

 

Informacja nt. badania

Badanie zrealizowano techniką CAWI (wywiady internetowe na epanel.pl), w dniach 24-27.10.2013 na próbie ogólnopolskiej N=680 internautów, kierowców decydujących o wyborze stacji benzynowej.  

ARC Rynek i Opinia to najszybciej rozwijająca się firma badawcza w Polsce w 2012 roku (zgodnie z audytem firm badawczych zleconym przez OFBOR, kwiecień 2013), który już od ponad 20 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej i ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynależności do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne agencje badawcze – IriS – realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. Instytut ARC Rynek i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA, a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami ESOMAR-u.

www.arc.com.pl

Deszcze pokrzyżowały plany urlopowe Polaków
34% Polaków zmieniło swoje plany urlopowe pod wpływem deszczowej pogody wynika z najnowszego raportu...
Wykorzystanie bazy noclegowej
W pierwszym kwartale 2008 roku w porównaniu z I kwartałem 2007 roku: Liczba mieszkańców Polski korzystających...