Ubezpieczenia, które trzeba mieć

Istnieje grupa ubezpieczeń, które powinien posiadać każdy bez względu na wiek i wykonywany zawód. Niektórzy powątpiewają w potrzebę ich zakupu, jednak polisy te gwarantują, że w wielu przypadkach rozwiązanie problemów będzie o wiele łatwiejsze. Jakie ubezpieczenia powinno się kupić?


Polisa na życie

Nazwa ubezpieczenia może nieco wprowadzać w błąd, gdyż polisę na życie kupuje się, by zabezpieczyć bliskich po swojej śmierci lub w przypadku poważnego zachorowania. Ubezpieczenie to jest wypłacane, jeżeli ubezpieczony zginie w wypadku, umrze na skutek zawału serca, nowotworu, udaru lub innej choroby. Polisę na życie warto zakupić, by ochronić bliskich przed długami i tarapatami finansowymi po swojej śmierci. Jest to ubezpieczenie szczególnie ważne dla osób, które mają nieletnie dzieci – jeżeli jedno z rodziców umrze, drugi rodzic będzie w stanie zapewnić potomstwu wszystko, czego potrzebują. Polisa jest istotna także w przypadku posiadania kredytu hipotecznego, gdyż ułatwia spłatę części zadłużenia za dom lub mieszkanie.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Zakup ubezpieczenia mieszkania lub domu jest ważny nie tylko, gdy posiada się kredyt hipoteczny. Polisa w wersji podstawowej chroni przed skutkami pożaru, zalania przez powódź lub zniszczenia lokalu w inny sposób niezależny od ubezpieczonego, a w wersji rozszerzonej – zapewnia ochronę przed skutkami kradzieży, włamania, zużycia się sprzętu czy dokonania napraw przez fachowców. Co ważne, jeżeli mieszkanie nie będzie nadawało się do zamieszkiwania, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni jego właścicielom mieszkanie zastępcze (zwykle na okres 3 miesięcy), ułatwiając tym samym przeprowadzenie remontu. Ubezpieczenie mieszkania lub domu chroni również przed całkowitym zniszczeniem nieruchomości – jeśli budynek będzie wymagał rozbiórki, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie o wysokości równej wartości posiadanego lokalu mieszkalnego.

Ubezpieczenie OC

Polisa komunikacyjna OC jest niezbędna każdemu kierowcy. Zmotoryzowani mają obowiązek jej posiadania, a w przypadku jej braku, nie wolno im poruszać się po drogach publicznych. OC gwarantuje pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez kierowcę, jeżeli ten będzie sprawcą wypadku lub kolizji. W przypadku OC warto przemyśleć zakupienie go w pakiecie z AC, które zapewnia wypłatę środków finansowych na naprawę pojazdu, jeżeli auto ulegnie awarii lub gdy do kolizji dojdzie z winy posiadacza AC. Warto również korzystać z wyspecjalizowanych ubezpieczeń komunikacyjnych, np. Classic Car Insurance.

 

 

 

 

 

No posts found