Trendy i prognozy ruchu turystycznego

Według prognoz Instytutu Turystyki ogólna liczba przyjazdów turystów wzrośnie do około 19 mln w latach 2012 i 2013, co oznacza średnioroczną dynamikę liczby przyjazdów turystów do Polski w latach 2007 – 2013 na poziomie 2,7%.

Spodziewamy się kontynuacji wysokiego tempa wzrostu ruchu przyjazdowego z nieościennych krajów “15” Unii Europejskiej, Ameryki Północnej i pozostałych krajów zamorskich (w tempie 7-9% rocznie).

Mniejszego tempa wzrostu liczby przyjazdów można oczekiwać z Niemiec i sąsiadów ze wschodu.

Zakłada się zmianę struktury turystów odwiedzających Polskę.
Zmiany, jakich można oczekiwać w strukturze przyjazdów oznaczają, że wielkość podstawowych segmentów: przyjazdów typowo turystycznych i podróży służbowych będzie rosnąć szybciej niż ogólna liczba turystów. Znajdzie to odzwierciedlenie we wzroście liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych zakwaterowania zbiorowego.
Po wzroście w latach 2004 – 2006 nie spodziewamy się istotnej zmiany liczby podróży tranzytowych w następnych latach.

więcej http://www.intur.com.pl/prognozy.htm

Deszcze pokrzyżowały plany urlopowe Polaków
34% Polaków zmieniło swoje plany urlopowe pod wpływem deszczowej pogody wynika z najnowszego raportu...
Rainbow Tours - raport z listopada
Wartość sprzedanych w listopadzie wycieczek wyniosła prawie 11 milionów złotych – tak wynika z...
Konkurs - hotel przy Terminalu 2
Nowy ekskluzywny hotel ma powstać nad parkingiem wielopoziomowym, naprzeciwko hali odlotów Terminalu...
dane turystyki GUS 2007 - publikacja
Publikacja "Turystyka w 2007 r." jest kolejną edycją opracowania, wydawanego corocznie przez GUS, w...
Wykorzystanie bazy noclegowej
W pierwszym kwartale 2008 roku w porównaniu z I kwartałem 2007 roku: Liczba mieszkańców Polski korzystających...
Wpływ EURO 2012 na rozwój polskiej gospodarki
W 2012 roku Polskę odwiedzi 21,4 mln turystów (w 2006 r. - 15,7 mln), przygotowanie EURO 2012 oznaczać...