Żyrardów

Badania ruchu turystycznego na Mazowszu Zachodnim rozpoczęte!

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie rozpoczęła na początku maja br. badania przyjazdowego ruchu turystycznego w regionie. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa prowadzona na obszarze Mazowsza Zachodniego, która ma być początkiem systemu permanentnego monitoringu. Tegoroczny cykl badań będzie prowadzony w sezonie letnim, w okresie od 01 maja do 30 września 2014 r.

KOŚCIÓŁ Z KONSERW

W Żyrardowie stanie replika kościoła farnego zbudowana z konserw mięsnych oraz słoików z dżemem. Stowarzyszenie Fabryka Feniksa chce w ten sposób uczcić 110 rocznicę powstania parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia, nawiązując do historii wzniesienia kościoła, który wybudowano dzięki wspólnej pracy mieszkańców ówczesnej osady. Cel jest szczytny – po rozebraniu repliki, żywność zostanie przekazana na rzecz najuboższych mieszkańców naszego miasta.

KAPSUŁA CZASU – ZAKOPMY SWOJĄ HISTORIĘ NA 40 LAT

Dnia 15 grudnia 2012 r. będziemy świadkiem akcji “Fabryka Czasu” organizowanej przez Stowarzyszenie Fabryka Feniksa. Tuż przy charakterystycznej wieży w kompleksie Stara Przędzalnia w Żyrardowie zostanie zakopana na 40 lat “kapsuła czasu”, w której mieszkańcy miasta pozostawią część swojej historii.