wypoczynek nad jeziorem

Finał największej inwestycji ekologiczno-rekreacyjnej w Polsce, unikatowej w skali świata.

Nikt na świecie wcześniej tego nie dokonał. Zabezpieczenie wyrobiska po kopalni siarki poprzez budowę rekreacyjnego zbiornika wodnego było planem pionierskim, wybitnym osiągnięciem polskiej nauki, inżynierii. Jedną z najkosztowniejszych i najdłuższych inwestycji ekologicznych w Polsce w dodatku sfinansowaną bez udziału funduszy z UE. Powstał duży akwen o nieprzeciętnych walorach dla wypoczywających , określany jako “cud ekologii” oraz cała nowa kraina przyrodnicza. Niestety samorząd nie radzi sobie z jego rozwojem i wykorzystaniem takiego potencjału. Prywatnych inwestorów a tym samym nowych miejsc pracy próżno szukać.