wyciueczki szkolne

2013 Rokiem Turystyki Edukacyjnej na Dolnym Śląsku

Tak zadecydował Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowy plan działania przygotuje Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Dlaczego ona? – To nasz partner – mówi Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. – Duża w tym zasługa Rajmunda Papiernika, dyrektora biura zarządu DOT.