wycieczka na Węgry

Zacieśnianianie kontaktów polsko-węgierskich

Rok 2013 to dla węgierskiej turystyki czas wytężonej pracy nad promocją oferty Węgier na rynku polskim. Prof. dr hab Bogusław Sawicki, kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na zaproszenie węgierskiego Turystycznego Klastra Hotelowego przybył do regionu północnych Węgier w celu zacieśniania więzi polsko-węgierskich. Podczas wizyty towarzyszyła Profesorowi Udvari Alicja, manager klastra.