warunki umów biur podróży

Uwaga na ogólne warunki umów biur podróży!

Zaufanie do rynku turystycznego zostało silnie nadszarpnięte przez kolejne bankructwa dużych operatorów. Sytuację pogłębia również fakt, że 32% biur podróży ma w swoich umowach niezgodne z prawem zapisy.