warsztaty archeologii doświdczalnej

Warsztaty archeologiczne w Żmijowiskach

Budowa pieca garncarskiego, wytwarzanie glinianych naczyń, poznanie technik odlewniczych metalu połączone z wytwarzaniem ozdób z metali kolorowych, próby obróbki kości i rogu – te wyzwania czekają uczestników siódmej edycji Warsztatów Archeologii Doświadczalnej, które odbędą się w dniach 16 – 28 sierpnia 2011 w Grodzisku Żmijowiska. Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zaprasza pasjonatów kultury materialnej wczesnośredniowiecznych Słowian.