turystyka wodna

Konferencja: Turystyka wodna w Polsce – wyzwania na dziś, jutro i do 2020 roku

W dniu 13 maja 2011 r. w Augustowie odbędzie się konferencja pn. “Turystyka wodna w Polsce – wyzwania na dziś, jutro i do 2020 roku”, organizowana przez Polską Izbę Turystyki Oddział Podlaski we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polską Organizacją Turystyczną i Urzędem Miasta Augustów.

IV Forum Turystyczne Państw Bałtyckich

V Forum Turystyczne Państw Bałtyckich odbędzie się w dniach 17-19 maja 2011 w Gdańsku i Sopocie pod nazwą “Tourism linking Baltic Countries”