turystyka w Polsce

Trendy w światowej gospodarce turystycznej w 2012 roku

W pierwszych czterech miesiącach 2012 roku, mimo niepewności gospodarczej w niektórych krajach stanowiących główne rynki generujące ruch turystyczny, liczba międzynarodowych przyjazdów turystycznych1 na całym świecie wzrosła o 5%. Pomiędzy styczniem a kwietniem 2012 roku, turystyczne przyjazdy międzynarodowe na całym świecie wyniosły 285 mln, tj. o 15 milionów więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku.

„Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008- 2015”

Polska Organizacja Turystyczna przygotowała publikację „Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008- 2015”. Celem opracowania jest wskazanie najważniejszych kierunków i form działania, które powinny być podejmowane w tak ważnej dla promocji Polski dziedzinie, jaką jest turystyka. Efektem spójnego działania ma być wyraźna poprawa międzynarodowej rozpoznawalności Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości.