turystyka aborcyjna

Nie – dla turystyki aborcyjnej

Zorganizowanie w Sejmie spotkania promującego turystykę aborcyjną godzi w porządek publiczny Rzeczpospolitej Polskiej – napisali w liście skierowanym do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny obrońcy życia skupieni w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Wyrazili tym samym sprzeciw wobec konferencji “Turystyka aborcyjna Polek”, która odbyła się 26 sierpnia w Nowym Domu Poselskim. Listowny sprzeciw PFROŻ trafił także do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Informuje gazeta.pl