Tele5

Tele5 i GOPR wspólnie na rzecz bezpieczeństwa

Telewizja Tele5 została patronem medialnym ogólnopolskiej akcji “Bądź bezpieczny” Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tele5 będzie m.in. informować o zagadnieniach dotyczących bezpiecznego przebywania w górach, podróżowania, wypoczynku oraz promować będzie bezpieczne zachowania i znajomość zasad pierwszej pomocy.