strategia promocjiTorunia

Turystyczne pomysły dla Torunia

Potrzeba stworzenia nowoczesnych tras zwiedzania, wydarzeń kulturalnych o zasięgu krajowym i wypromowania Twierdzy Toruń – to niektóre pomysły zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego w sprawie nowej Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia.