rozliczenie pit

Czy cudzoziemcy rozliczają PITY w Polsce?

Rozliczenie podatkowe obowiązuje wszystkie osoby osiągające w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu. Dla ustalenia, jakie pity obowiązują cudzoziemca w Polsce, należy wziąć pod uwagę rezydencję podatkową, źródło przychodów oraz umowy międzynarodowe.