rajdy rowerowe

Orientalne Podlasie

Chorągwie tatarskie zaczęły się osiedlać w pobliżu miasteczka Sokółka w 1679 r. na mocy przywileju Jana III Sobieskiego. Upamiętnia to głaz w parku miejskim Sokółki (obok dębu Bartek, pomnika przyrody), wystawiony w 300. rocznicę królewskiego przywileju.