Polska promocja

Polska marka w oczach Zofii Noceti – Klepackiej

Zapraszamy na spotkanie. Zofia Noceti-Klepacka będzie jedną z panelistek Konferencji Polskie Puzzle
“Marka Polska w oczach młodych Polaków” połączonej z Galą Konkursu “Teraz Polska Promocja”. Spotkanie odbędzie się 5.12 br. w Ministerstwie Gospodarki, w Sali pod Kopułą.