Pilot Roku 2010

Wyniki ogólnopolskiego konkursu – Pilot Roku 2010

Szanowni Państwo,
Z satysfakcją informuję, że zakończono XIV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu “Pilot Roku
2010” pod Honorowym Patronatem:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Pani Katarzyny Sobierajskiej,
Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej – Pana Rafała Szmytke,
Marszałka Województwa Dolnośląskiego.