Międzyrzec Podlaski

KULTURA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Głównymi walorami Międzyrzeca Podlaskiego w zakresie aktywności kulturalnej są z jednej strony animatorzy kultury zachęcający do śmiałych i kreatywnych inicjatyw, z drugiej zaś młodzi, zaangażowani i otwarci na pomysły mieszkańcy stanowiący niekwestionowany filar funkcjonowania miasta.

Międzyrzeckie jeziorka

Międzyrzeckie Jeziorka to zespół pięciu zbiorników wodnych o urozmaiconej linii brzegowej, położonych w urokliwej okolicy terenów leśnych. Miejsce to jest jedną z najważniejszą letnich atrakcji turystycznych miasta, która dzięki rozbudowanej infrastrukturze turystycznej umożliwia uprawianie różnorodnych sportów wodnych m.in.: pływanie, żeglowanie, windsurfing. Ponadto powstanie kompleksu wodnego, którego powierzchnia wynosi około 90 ha znacznie przyczyniło się do wzmacniania lokalnej gospodarki.

Turystyka w Międzyrzecu Podlaskim

Walory turystyczno-krajoznawcze Międzyrzeca Podlaskiego, a w szczególności bardzo dobry stan środowiska naturalnego oraz bliskość lasów sprzyjają rozwojowi różnorodnych form turystyki aktywnej: rowerowej, pieszej, żeglarskiej oraz kajakowej. Ponadto, szczególnie ważną atrakcją turystyczną miasta jest kompleks ?Międzyrzeckie Jeziorka? obejmujący zespół pięciu zbiorników wodnych, który stanowi prawdziwy raj dla miłośników sportu, rekreacji i wypoczynku. Powierzchnia całego obszaru wynosi ponad 90 ha, a lustra wody 43 ha.

AKTYWNOŚCI SPORTOWE W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Siedemnastotysięczny Międzyrzec Podlaski jest miejscem stale rozwijającego się zaplecza rekreacyjnego oraz miastem otwartym na aktywności sportowe. Działalność sportowo-rekreacyjną miasta wspiera Społeczna Rada Sportu i Turystyki zajmująca się organizacją i koordynacją działań i wydarzeń o charakterze sportowym, która pełni funkcję konsultacyjno-doradczą w zakresie wychowania fizycznego, sportu, turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.