mazowieckie

Badania ruchu turystycznego na Mazowszu Zachodnim rozpoczęte!

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie rozpoczęła na początku maja br. badania przyjazdowego ruchu turystycznego w regionie. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa prowadzona na obszarze Mazowsza Zachodniego, która ma być początkiem systemu permanentnego monitoringu. Tegoroczny cykl badań będzie prowadzony w sezonie letnim, w okresie od 01 maja do 30 września 2014 r.