dane statystyczne

dane turystyki GUS 2007 – publikacja

Publikacja “Turystyka w 2007 r.” jest kolejną edycją opracowania, wydawanego corocznie
przez GUS, w serii “Informacje i opracowania statystyczne”. Zawiera ona dane o stanie
i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, ruchu granicznym,
informacje o działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz przegląd
danych o bazie noclegowej i jej wykorzystaniu w krajach Unii Europejskiej.