bunkier

Trasa Turystyczna – Bunkier w Konewce

380 metrów – taką długość ma bunkier znajdujący się w miejscowości Konewka niedaleko Spały. Jest to jeden z trzech tego typu obiektów w Polsce, który służył ochronie ruchomych centrów dowodzenia Armii Niemieckiej.