ARTLOOP Festival

ARTLOOP Festival

Pomiędzy 16-18 września 2011 zapraszamy do Sopotu na nowy festiwal artystyczny – ARTLOOP, który otwiera miasto na sztukę i sztukę na miasto, scalając/loopując wybrane przestrzenie w centrum Sopotu licznymi działaniami/akcjami z zakresu sztuk wizualnych, designu i muzyki. Po raz pierwszy w Sopocie powstaje festiwal całkowicie skupiony na sztuce współczesnej, prezentowanej głównie w przestrzeni miasta – subiektywnie I sugestywnie przekształcanej przez artystów.