aktywność osób starszych

Debata o aktywności osób starszych

W dniu 7 marca br., w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. “Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane. Wyzwania dla Polski” z udziałem m.in. prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza, ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacka Foksa.