Adventure World Warsaw Parks & Resort

Pierwsze prace na terenie Adventure World Warsaw

15 października 2012 roku spółka Las Palm oraz Generalny Wykonawca inwestycji Adventure World Warsaw Parks&Resort, firma Imtech Polska, podpisali oficjalny Protokół Przekazania Placu Budowy. Dzięki temu we wtorek 16 października na terenie inwestycji będą mogły rozpocząć się pierwsze prace obejmujące m.in. utwardzanie tymczasowych dróg dojazdowych i rozbiórkę istniejących budynków. Na gruntach przeznaczonych pod park prowadzone są już prace archeologiczne.