Adameus

Amadeus organizuje szkolenia z zakresu GDS w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Warszawa, 6 maja 2014 r.: Amadeus, wiodący partner technologiczny dla globalnej branży turystycznej, organizuje szkolenia z zakresu Globalnego Systemu Dystrybucji w branży turystycznej na potrzeby projektu “Umiędzynarodowienie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.