Organizowanie wyjazdów integracyjnych

Budowanie zgranego zespołu, który zapewni efektywną pracę.

Chcąc stworzyć środowisko, w którym członkowie będą wydajnie pracować, a efekty ich działań będą satysfakcjonujące, trzeba pamiętać o odpowiednich, pozytywnych relacjach pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Aby grupa funkcjonowała i pracowała na wysokim poziomie każda osoba wchodząca w jej skład powinna być szczęśliwa, doceniana i zadowolona z wykonywanej pracy. Niezwykle ważne jest również aby stosunki międzyludzkie były jak najbardziej pozytywne. Utworzenie zespołu, który będzie pracował wydajnie i efektywnie jest niezwykle istotne w kontekście osiągania dobrych wyników. Na sukces składa się wiele zmiennych oraz liczne czynniki, na które nie do końca mamy wpływ. Jednak najwięcej i tak zależy od osoby zarządzającej i tworzącej całą grupę. Z tego powodu dobrym pomysłem będzie zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla nowo powstałej grupy ludzi. 

 

 

 

Team building – czyli efektywna forma integracji grupy ludzi. 

W przypadku tworzenia grupy pracowników, która nie miała ze sobą wcześniej styczności lub też poszczególni członkowie nie pracowali nigdy ze sobą niesamowicie ważne jest aby poznali siebie, swoje mocne i słabe strony oraz nauczą się współpracy i współdziałania. Zajęcia team buildingu zdecydowanie pogłębiają relacje pomiędzy ludźmi funkcjonującymi w nowo powstałej grupie, integrują, wzmacniają zaufanie, a nawet mogą tworzyć głębsze relacje jak na przykład przyjaźń. Najbardziej efektywną formą team buildingu jest zorganizowanie tego typu formy integracji na wyjeździe integracyjnym. Dzieje się tak, ponieważ członkowie są wtedy ze sobą przez cały czas w nowym, nieznanym środowisku, które jednak zwykle kojarzy się pozytywnie, ponieważ wyjazdy integracyjne najczęściej organizowane są w miejsca wypoczynkowe i rekreacyjne. 

Najistotniejsze elementy składające się na team building:

 • budowanie zgranego zespołu i mocnych więzi między członkami
 • utrzymanie i podnoszenie energii
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • integracja

Najważniejsze cele:

 • zabawa
 • wypracowanie współpracy i wzajemnego zaufania
 • stworzenie poczucia przynależności do zespołu 
 • pokonywanie problemów zewnętrznych jak i wewnętrznych
 • diagnoza siebie i poszczególnych członków zespołu
 • nabycie umiejętności podziału ról 
 • zdefiniowanie roli w zespole

Profesjonalna organizacja wyjazdów integracyjnych.

Poznaj ofertę – projektefektywny.pl/organizacja-imprez-oferty/

Wbrew pozorom sukces danej grupy może zależeć w głównej mierze od tego jakie relacje będą pomiędzy poszczególnymi członkami, jaka atmosfera będzie w zespole oraz jak ludzie będą się czuć pracując razem. Właśnie z tego powodu tak ważne są wyjazdy integracyjne. Ich ogromna rola w początkowym etapie tworzenia środowiska i budowania relacji jest tak istotna w kontekście dalszego sukcesu, że warto zainteresować się profesjonalną organizacją wyjazdów integracyjnych przez specjalistów, którzy mają doświadczenie w procesach team buildingu. Skuteczność takiego wyjazdu z pewnością wzrośnie, a cała praca spocznie w rękach profesjonalistów.

No posts found