Linie lotnicze zapłacą za zmiany w lotach – w Polsce już jest AirHelp.pl

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej pasażerowie, których lot w ciągu ostatnich trzech lat został opóźniony, odwołany, lub odmówiono im wejścia na pokład mogą otrzymać nawet 600 euro rekompensaty od linii lotniczych. W maju działalność w Polsce rozpoczęła firma AirHelp Ltd., która od lat skutecznie odzyskuje w imieniu swoich klientów odszkodowania od przewoźników lotniczych w krajach Unii Europejskiej. Polscy pasażerowie, którym przysługuje rekompensata od linii lotniczych, mogą zgłosić swoje roszczenie za pośrednictwem strony www.airhelp.pl . Na rynku polskim strategicznym partnerem AirHelp jest Qtravel.pl.

Prawa pasażerów w pigułce

Podstawę prawną dla wypłaty rekompensat od linii lotniczych stanowi Dyrektywa Unii Europejskiej 261/2004. Zgodnie z dokumentem pasażer, którego lot został odwołany, opóźniony lub odmówiono mu wejścia na pokład, ma prawo do odszkodowania sięgającego nawet 600 euro.

Prawa określone w unijnym rozporządzeniu stosuje się w odniesieniu do wszystkich lotów odbywających się z dowolnego kraju Unii Europejskiej dowolnymi liniami lotniczymi, oraz lotów przylatujących do dowolnego kraju Unii Europejskiej liniami lotniczymi zarejestrowanymi w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

W przypadku odwołania lotu w zależności od jego długości pasażerowie mają prawo do rekompensaty pomiędzy 125 euro, a 600 euro. Rekompensata nie przysługuje jednak wówczas, gdy pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed wylotem, został przekierowany na lot bliski oryginalnemu z różnicą czasu wylotu poniżej 1 godziny, lub linia lotnicza może udowodnić, że odwołanie zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności (warunki pogodowe, strajki, środki bezpieczeństwa).

Linie lotnicze mają wobec pasażerów także inne zobowiązania. Niezależnie od rekompensaty muszą zaoferować wybór pomiędzy:

-zwrotem kosztów biletu w terminie siedmiu dni,

-zmianą trasy do miejsca przeznaczenia na podobnych warunkach,

-jeśli to konieczne, muszą zapewnić opiekę (telefon, napoje, jedzenie, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania).

Pasażerowie, których lot został opóźniony, i którzy przybyli do miejsca przeznaczenia z opóźnieniem 3 lub więcej godzin, mają prawo do odszkodowania pomiędzy 125 euro, a 600 euro, chyba że przewoźnik udowodni, że opóźnienie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Dodatkowo, linie lotnicze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia.

Podróżujący samolotem mają również prawo do opieki (telefon, napoje, posiłek, nocleg, transport do miejsca zakwaterowania), jeśli opóźnienie wynosi:

-2 godziny albo więcej w przypadku lotów do 1500 km;

-3 lub więcej godzin w przypadku dłuższych lotów wewnątrz Unii Europejskiej lub innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km;

-4 lub więcej godzin w przypadku lotów o odległości ponad 3500 km poza terytorium Unii Europejskiej.

Jeśli opóźnienie wynosi ponad 5 godzin, a pasażer nie zdecyduje się kontynuować podróży, to ma on prawo do zwrotu kosztów biletu i transportu samolotem do miejsca, z którego rozpoczął swoją podróż.

Pasażerowie, którym odmówiono wejścia na pokład także mogą być uprawnieni do odszkodowania pomiędzy 125 euro, a 600 euro w zależności od odległości lotu i opóźnienia w stosunku do zaproponowanego lotu zastępczego.

Dyrektywa Europejska przewidziała jednak sytuacje, w których odszkodowanie nie musi zostać pasażerowi wypłacone. Opóźnienie lub odwołanie lotu nie zawsze wynika bowiem z winy linii lotniczych. Nadzwyczajne okoliczności poza skuteczną kontrolą linii lotniczych obejmują ekstremalne warunki pogodowe, niepokoje polityczne lub strajki. Jeśli jedna z tych okoliczności była powodem opóźnienia lub odwołania lotu, pasażerowi nie przysługuje prawo do rekompensaty.

Dlaczego Airhelp.pl?

Poszkodowani klienci linii lotniczych mogą ubiegać się o odszkodowanie samodzielnie, jednak linie lotnicze zwykle udzielają w takich przypadkach odpowiedzi odmownych. Zawiła procedura i uniki stosowane przez przewoźników sprawiają, że pasażerowie niejednokrotnie rezygnują z egzekwowania swoich praw.

Eksperci AirHelp.pl, dzięki swojemu doświadczeniu i doskonałej znajomości prawa lotniczego, skutecznie odzyskują odszkodowania przysługujące poszkodowanym klientom linii lotniczych. AirHelp.pl dba o dopełnienie wszystkich formalności i komunikację z liniami lotniczymi. W przypadku wątpliwości co do rzetelności powodu podanego przez linie lotnicze, w roszczeniu klienta umieszczone zostają wszelkie informacje pogodowe z dnia wylotu oraz odpowiednie orzeczenia sądów i organów. Jeśli linie niesłusznie stwierdziły nadzwyczajne okoliczności jako powód opóźnienia czy odwołania lotu, AirHelp.pl kwestionuje ich argumentację, a jeśli okazuje się to konieczne, kieruje wniosek na drogę sądową.

Co ważne AirHelp nie pobiera żadnej opłaty przygotowawczej. Prowizja za przygotowanie wniosku pobierana jest tylko i wyłącznie w przypadku wygrania roszczenia i wypłaty rekompensaty przez linie lotnicze.

Jak zgłosić roszczenie?

Zgłoszenie roszczenia za pośrednictwem strony www.airhelp.pl jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić formularz składający się z 3 kroków, podać informacje dotyczące lotu (lotnisko wylotowe, lotnisko przylotowe, datę i nr lotu oraz dane pasażerów) oraz określić typ roszczenia: opóźniony lot, odwołany lot, odmowa przyjęcia na pokład.

Warto zgłosić się do AirHelp.pl także wówczas, gdy linie lotnicze odrzuciły wcześniej roszczenie o wypłatę rekompensaty. AirHelp zbada zasadność roszczenia i jeśli odmowa wypłaty rekompensaty była bezpodstawna, wystąpi w imieniu pasażera do linii lotniczych.

Prawo do rekompensaty mają poszkodowani pasażerowie, których lot miał miejsce nie wcześniej niż 3 lata wstecz. Co ważne, odszkodowanie należy się pasażerowi, a nie temu, kto płacił za bilet, dlatego jeśli zmiana lotu miała miejsce podczas podróży służbowej, pasażer może domagać się odszkodowania za szkody.


Oferta ,,tylko bagaż podręczny" na niektórych bezpośrednich połączeniach międzynarodowych
W celu obniżenia ceny biletu UIA wprowadza taryfę "tylko bagaż podręczny" na niektórych bezpośrednich...
Tripsta.pl prezentuje pięć najlepszych, europejskich lotnisk na długie przesiadki
Chociaż loty z przesiadkami mogą być męczące, warto spojrzeć na ich pozytywne aspekty, takie jak możliwość...
Finnair otwiera nowe sezonowe połączenie do Tromso
Fińskie linie lotnicze Finnair poinformowały o otwarciu w nadchodzącym sezonie zimowym nowego połączenia...
Wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w UE
Komisja Europejska dokonała aktualizacji wykazu linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów...
Jakie prawa ma turysta
Jakie prawa ma turysta i jak je egzekwować - poradnik dla turystów.
Top 10 miejskich plaż
To znany dylemat: ekscytujący weekend w mieście czy relaksujący pobyt na plaży. Dlaczego by nie połączyć...