III Kongres Mobilności Aktywnej

W dniach 6 – 7 września 2012 r. w Gdańsku odbędzie się trzecia edycja Kongresu Mobilności Aktywnej organizowana przez Urząd Miejski Gdańsk. Ideą Kongresu jest promowanie  różnorodnych form mobilności aktywnej w naszym kraju.

Kongres Mobilności Aktywnej adresowany jest głównie do władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz firm, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej i zrównoważonego rozwoju systemów mobilności w miastach i regionach Polski.

W programie przewidziano m. in.Targi Mobilności Aktywnej, prezentacje różnorodnych form aktywnego spędzania czasu, a także liczne warsztaty, panele tematyczne i debaty. Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną doświadczenia wybranych państw europejskich w zakresie kreowania i wdrażania innowacyjnych form mobilności aktywnej, w tym transportu i turystyki rowerowej.

W ramach trzeciej edycji Kongresu odbędzie się również Konferencja promująca międzynarodowy szlak rowerowy EuroVelo 13 – Szlak Żelaznej Kurtyny na terenie województwa pomorskiego, współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W uroczystym otwarciu Kongresu weźmie udział Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Szczegółowe informacje na temat III Kongresu Mobilności Aktywnej można uzyskać na stronie: http://www.kongresmobilnosci.pl/

 

Źródło: www.msport.gov.pl

No posts found