Europejskie podróże zimą – mini przewodnik

Miłośnicy białego szaleństwa wybiorą się już niedługo na urlop. Zbliżają się bowiem ferie zimowe. Co zrobić, gdy pojawią się na ich drodze nieprzewidziane trudności, o czym warto pamiętać przed podróżą? Dla wszystkich tych, którzy zdecydują się na wyjazd, ECK Polska ma kilka praktycznych porad konsumenckich.

TRANSPORT

Porysowane przez przewoźnika narty…

Walizka zaginęła lub została zniszczona podczas przeładunku? W takiej sytuacji należy udać się do punktu informacyjnego i wypełnić protokół nieprawidłowości bagażowej (PIR), zachowując jego kopię. Następny krok to złożenie reklamacji do linii lotniczej.

Należy pamiętać o dwóch podstawowych kwestiach – terminach i dowodach na poniesienie szkody. Przepisy nie precyzują czasu na reklamację zaginionego bagażu, ale już w przypadku zniszczenia walizki pasażer ma 7 dni na wysłanie reklamacji, a w razie opóźnienia bagażu 21 dni. Maksymalna kwota odszkodowania, o jaką można się ubiegać, wynosi 1131 SDR, czyli około 5800 zł.

Powinniśmy mieć jednak  na uwadze, że linie lotnicze posiadają regulaminy przewozu, które często wyłączają odpowiedzialność przewoźnika za cenne rzeczy wkładane do bagażu, tj. laptop, biżuteria, sprzęt sportowy. Przed wylotem trzeba więc zapoznać się z treścią warunków przewozu i zapytać przewoźnika o możliwość dodatkowego ubezpieczenia sprzętu narciarskiego czy snowboardowego. W naszym interesie leży też odpowiednie spakowanie go i zabezpieczanie przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

UWAGA: Pamiętajmy, że linie lotnicze mogą  wymagać od nas zgłoszenia chęci przewozu sprzętu sportowego z wyprzedzeniem np. na minimum 24 godziny przed odlotem

Zaśnieżony pas startowy

Opóźnienie spowodowane obfitymi opadami? W takich sytuacjach przewoźnicy mają obowiązek tzw. opieki. Powinni na bieżąco informować o stanie opóźnienia, ale także zapewnić bezpłatnie posiłki i napoje, czy darmowy nocleg w hotelu. Jeżeli przewoźnik zaniedba pasażerów, to mogą złożyć reklamację. Warto do niej załączyć rachunki, np. za posiłek z restauracji na lotnisku z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.

Po 5 godzinach opóźnienia dodatkowo przewoźnik jest zobowiązany do zaproponowania alternatywy: zwrot kosztów biletu lub podróż do miejsca docelowego według zmienionego połączenia. Pasażerowie mogą domagać się też odszkodowania w wysokości od 250 – 600 EUR w dwóch sytuacjach: gdy z powodu opóźnienia lotu dotarli na miejsce co najmniej 3 godziny po planowanym czasie lądowania lub gdy lot został odwołany.
UWAGA: Przewoźnik jednak nie będzie zobowiązany do wypłaty rekompensaty, jeśli odwołanie lub opóźnienie lotu było spowodowane tzw. siłą wyższą np. złą sytuacją atmosferyczną spowodowaną silnymi opadami śniegu.

Godziny stracone na dworcu w słowackim kurorcie…

Podróż wydłużyła się? Jeśli opóźnienie przyjazdu na stację docelową przekracza 60 minut pasażerowie mają do wyboru: natychmiastowy zwrot kosztu biletu lub zmianę trasę podróży na pierwszy możliwy termin, czy wybrany termin późniejszy. Za opóźnienie można domagać się też odszkodowania: 25 proc. ceny biletu, gdy sięgnęło od 60 do 119 minut i 50 proc.  ceny biletu, jeśli pociąg był opóźniony o 120 minut lub więcej. W kasie, u konduktora lub kierownika pociągu należy uzyskać potwierdzenie faktu opóźnienia na bilecie. Potem powinniśmy złożyć pisemną reklamację do przewoźnika.

UWAGA: Pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy, jest krótsze niż 60 minut.

ZAKWATEROWANIE

Nieczynny wyciąg w hotelu…

Hotel oddalony od stoku o 5 km zamiast 500 metrów? Poszukajmy w internecie opinii na temat naszego hotelu np. na forach internetowych. Sprawdźmy też jego położenie poprzez zdjęcia satelitarne. Jeżeli standard hotelu był niezgodny z opisem udogodnień, o których zapewniano w umowie, konsument powinien złożyć reklamację do organizatora wyjazdu lub bezpośrednio do hotelu, gdy samodzielnie rezerwował noclegi, np. przez internet.

Brak śniegu na stoku? Uzyskanie odszkodowania za grymasy pogody jest raczej trudne. Jednak, gdy konsument kupił karnet na 10 dni, ale z powodu awarii wyciąg były nieczynny przez 3 dni, to jest to podstawa do żądania zwrotu pieniędzy. Do oszacowania roszczeń warto wykorzystać tzw. Tabelę Frankfurcką.

ZAKUPY – WYPRZEDAŻE

Włoskie kozaki z odklejoną podeszwą…

 Markowe buty okazały się bublem? Każdą wadliwą rzecz nabytą na terenie Unii Europejskiej można reklamować. Istnieją dwie możliwości: skorzystanie z gwarancji producenta lub napisanie reklamacji do sprzedawcy. O ile przyznanie gwarancji wynika z dobrej woli producenta (może ją wydać lub nie), o tyle każdy sprzedawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed konsumentem za zgodność towarów z umową przez 2 lata od dnia wydania towaru. Mamy minimum dwa miesiące na poinformowanie sprzedawcy o wadzie produktu od momentu jej zauważenia. Gotowe wzorce formularzy reklamacyjnych w językach polskim i angielskim znajdują się na stornie www.konsument.gov.pl.

UWAGA:  Rzeczy kupione podczas wyprzedaży również podlegają reklamacji!

Kraj

Okres wyprzedaży zimowej

Waluta

Stawka podatku VAT

Informacja turystyczna

Austria

styczeń

Euro

20%

www.austria-tourism.at

Czechy

koniec grudnia – styczeń

Korona czeska

21%

www.czechtourism.com

Francja

styczeń – połowa lutego

Euro

20%

www.france.fr/en

Niemcy

koniec grudnia – początek lutego

Euro

19%

www.germany-tourism.de

Włochy

7 stycznia – 7 lutego

Euro

22%

www.enit.it

Słowacja

koniec grudnia – styczeń

Euro

20%

www.slovakia.travel

Słowenia

5 stycznia – 5 marca

Euro

22%

www.slovenia.info

 

 

 

ZDROWIE

 Każdy posiadacz EKUZ (kartę wyrabia się w wojewódzkim oddziale NFZ) ma gwarantowaną podstawową pomoc w szpitalu. Pacjent musi dopłacić, jeżeli rodzaj świadczenia związanego z daną chorobą klasyfikowany jest jako inny niż pilny, wymagający natychmiastowego leczenia.

APLIKACJA

 Polecamy aplikację ECC-Net: Travel zapewniającą szybki dostęp do porad konsumenckich – zakupy, wynajem samochodów, zakwaterowanie w hotelu, opieka medyczna, prawa pasażera – z automatycznym tłumaczeniem na 25 języków. Aplikacja jest bezpłatna i działa również w trybie offline, dzięki czemu unikniemy  pułapki roamingu.

Aplikacja jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS, 
Android i Microsoft Windows. 
Do pobrania:

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net), służących pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie centra konsumenckie bezpłatnie informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych biur podróży, linii lotniczych, sklepów internetowych czy komisów samochodowych za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną (22 55 60 118), e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.


Niniejsza informacja prasowa wynika z działania „Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich ECC-Net”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu ochrony konsumentów na lata 2007-2013.

Treść informacji przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność: w żaden sposób treść ta nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie informacji zawartych w tym komunikacie prasowym.

 

PR

Tajemni klienci przetestowali e-zakupy za granicą.
Wyniki raportu sieci Europejskich Centrów Konsumenckich
Dwa miesiące zamiast dwóch lat: dlaczego polubownie opłaca się bardziej?
Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko przedsiębiorcy może okazać się kosztowne i długotrwałe. W przypadku...
Co trzeba wiedzieć o płatnościach za e-zakupy?
Przelew ekspresowy czy karta kredytowa? Taki dylemat ma wielu internautów, którzy upolowali cenową okazję...
Jakie prawa ma turysta
Jakie prawa ma turysta i jak je egzekwować - poradnik dla turystów.