Edukacja i więzienie dla kierowców

Lekarstwo na zbyt szybką jazdę i pijanych kierowców? Zdaniem polskich kierowców w pierwszym przypadku pomogłyby: systematyczna kampania edukacyjna oraz zaostrzenie kar za przekroczenie prędkości, w drugim zaś kara więzienia bez możliwości jej zawieszenia – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Duża część polskich kierowców deklaruje, że obecny taryfikator mandatów skutecznie odstrasza ich od przekraczania prędkości. Co piąty badany uważa, że wysokość kary powinna być uzależniona od wysokości dochodów kierowcy. Nieliczni są zdania, że odebranie prawa jazdy na miesiąc byłoby dla nich bardziej dotkliwą karą niż stosowane obecnie kary. Generalnie zdaniem kierowców bardziej dotkliwą dla nich karą jest wyższy mandat pieniężny niż otrzymanie większej liczby punktów karnych.

Jaka kara za przekroczenie prędkości spowodowałaby, że przestrzegałby Pan/ przestrzegałaby Pani przepisów?*

 

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 13-15.01.2014

 

*) Dokładna treść pytania: Proszę sobie wyobrazić, że w miejscu z ograniczeniem prędkości do 70 km/h jedzie Pan/ Pani 100 km/h. Według obecnego taryfikatora dostałby Pan/ dostałaby Pani  mandat w wysokości maksymalnie 200 złotych i maksymalnie 4 punkty karne. Która z poniższych kar spowodowałaby, że następnym razem chciałby Pan/ chciałaby Pani uniknąć przekroczenia dozwolonej prędkości?/ możliwość wyboru jednej odpowiedzi

43% kierowców uważa, że osoba kierująca pojazdem nie powinna prowadzić w ogóle po spożyciu alkoholu – taki procent respondentów jest za tym aby znieść dopuszczalna obecnie ilość alkoholu (0,2 promila). 48% kierowców jest za tym, aby pozostała dopuszczalna ilość alkoholu – 0,2 promila.
Za najbardziej dotkliwą karę za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu kierowcy uznali karę 3-miesięcznego więzienia bez możliwości zawieszenia.

Najbardziej dotkliwe kary za prowadzenie pod wpływem alkoholu według kierowców:


 Źródło: ARC Rynek i Opinia, 13-15.01.2014

 

“Opinia społeczna raczej nie podziela alarmistycznego klimatu, jaki powstał w ostatnich tygodniach wokół łamania przepisów drogowych, w tym wokół jazdy pod wpływem alkoholu w związku z serią wypadków” – zauważa Łukasz Mazurkiewicz z ARC Rynek i Opinia. –  Zgłaszane w debacie medialnej pomysły znacznego zaostrzenia kar nie znajdują szerszego poparcia kierowców. Uznają oni za najbardziej skuteczne już istniejące w kodeksach sankcje, co najwyżej stosowane z większą konsekwencją i w wersji bardziej represyjnej, niż ma to miejsce w obecnej praktyce orzekania. Za najdotkliwsze uznaje się bądź mandaty i grzywny, bądź pozbawienie wolności bez zawieszenia kary – a więc narzędzia w zasadzie już dostępne na gruncie obowiązującego prawa”. 

Informacja o badaniu

Badanie omnibusowe zostało przeprowadzone w dniach 13-15.01.2014 metodą wywiadów internetowych (CAWI) wśród członków panelu internetowego ARC Rynek i Opinia. Badanie zostało przeprowadzone na próbie Internautów reprezentatywnej pod względem płci, wieku, regionu i wielkości miejscowości zamieszkania. Respondentami w badaniu byli kierowcy, jeżdżący samochodem co najmniej raz w tygodniu. Wielkość próby wyniosła N=1041.

ARC Rynek i Opinia to najszybciej rozwijająca się firma badawcza w Polsce w 2012 roku (zgodnie z audytem firm badawczych zleconym przez OFBOR, kwiecień 2013), który już od ponad 20 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej i ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynależności do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne agencje badawcze – IriS – realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. Instytut ARC Rynek i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA, a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami ESOMAR-u.

www.arc.com.pl

PR

No posts found