Amadeus – wyniki finansowe i osiągnięcia w pierwszym kwartale 2010 roku

 
 
Amadeus informuje o dobrych wynikach finansowych
i podsumowuje działania przeprowadzone w pierwszym kwartale 2010 roku
 
Dwucyfrowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zarówno w obszarze dystrybucji, jak i informatyki
 
Porównanie w stosunku do ubiegłego roku (1 kwartał zakończony 31 marca 2010 r.)
· Wzrost skorygowanych dochodów netto o 58,1% wynoszący 128,9 mln euro[1]
· Wzrost całkowitych obrotów o 13,4%[2] do 705,3 mln euro
· Wzrost skorygowanego EBITDA o 26,1% do 280,3 mln euro[3]
 
 
Firma Amadeus IT Holding, S.A. (Amadeus: „AMS.MC”), do której należy Amadeus IT Group, S.A., wiodący dostawca rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej, poinformowała o wynikach finansowych dotyczących pierwszego kwartału 2010 roku (uwzględniając trzy miesiące zakończone 31 marca br.).
 
Wzrost skorygowanych dochodów netto o 58,1% i wynoszący 128,9 mln euro poparty jest wzrostem całkowitych obrotów o 13,4% do 705,3 mln euro oraz skorygowanego EBITDA
o 26,1% do 280,3 mln euro. Oznacza to kontynuację stabilnego rozwoju firmy Amadeus –
w latach 2004-2009 odnotowywano coroczny wzrost skorygowanego EBITDA.
 
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, skorygowany dochód EBITDA wzrósł z 35,7% do 39,7%, zaś skorygowane zyski w przeliczeniu na akcję (EPS) wzrosły o 58,2% do 0,361 euro na akcję. Natomiast zadłużenie netto spadło o 120,3 mln euro[4] na dzień 31 marca 2010 r.
 
Stabilny rozwój ilustrują dwucyfrowe wzrosty wyników zarówno działu dystrybucji, jak
i rozwiązań informatycznych. Przychody w obszarze dystrybucji wzrosły o
12,4%, podczas gdy liczba rezerwacji biur podróży w pierwszym kwartale 2010 r. zwiększyła się o 9,6%,
w przeważającej mierze za sprawą rynków rozwijających się (Bliski Wschód i Afryka, regiony CESE[5] oraz Azji i Pacyfiku).
Firma Amadeus utrzymała swoją wiodącą pozycję rynkową
z udziałem bliskim 37% rynku rezerwacji lotniczych dokonywanych przez biura podróży. Przychody działu rozwiązań informatycznych wzrosły w omawianym okresie o
17,9%, kontynuując stabilny rozwój przy realizacji zamówień na migracje[6].
 
Wzrost całkowitych przychodów w stosunku do roku ubiegłego o 13,4%, wzrost skorygowanego EBITDA o 26,1% oraz znaczny wzrost skorygowanego dochodu netto o 58,1% do 128,9 mln euro jest kolejnym dowodem słuszności i dochodowości modelu biznesowego Amadeus, opartego na transakcjach. Wzrost ruchu lotniczego i liczby rezerwacji, z którym mamy ostatnio do czynienia, napawa nas optymizmem i pozwala mówić o znacznym potencjale rozwoju w obliczu odzyskiwania dynamiki przez branżę turystyczną mówi David Jones, prezes i dyrektor generalny firmy Amadeus.
 
Wydarzenia w I kwartale 2010 r.
 
Dystrybucja
W I kwartale 2010 roku firma Amadeus kontynuowała zawieranie długoterminowych umów na dostarczanie usług full-content z wiodącymi liniami lotniczymi, w tym Air France-KLM (4 lata), Westjet (3 lata), Iberia (5 lat) oraz Austrian Airlines (5 lat). Umowy te dołączyły do coraz większej liczby podpisanych, długoterminowych kontraktów na udostępnianie usług full-content, zaspokajających zapotrzebowanie linii lotniczych na bezpieczną i efektywną dystrybucję informacji do biur podróży. W 2009 roku firma Amadeus podpisała podobne umowy między innymi z liniami British Airways (3 lata), Lufthansa i Swiss (5 lat), SAS Group (5 lat) oraz Virgin Atlantic (3 lata). Wszystkie powyższe długoterminowe umowy dotyczą również usług dodatkowych[7]. Ponad 80% wszystkich rezerwacji biletów lotniczych dokonanych za pośrednictwem biur podróży Amadeus dotyczyło linii lotniczych, z którymi zawarto umowy na dostarczanie pełnego zakresu informacji (full-content).
 
W sytuacji, gdy usługi dodatkowe stają się coraz ważniejszym elementem podróży, firma Amadeus dokłada starań, by te usługi przynosiły korzyści wszystkim uczestnikom branży. Wielokanałowa strategia firmy dotycząca usług dodatkowych ukierunkowana jest na zapewnianie liniom lotniczym stabilnych zysków przy ograniczaniu złożoności i kosztów ponoszonych przez wszystkie podmioty działające w kanale obsługującym podróżnych. Amadeus uczestniczy w tworzeniu szeregu przedsięwzięć w tym obszarze, które zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Firma Amadeus jest także uczestnikiem wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorstwa zajmujące się zarządzaniem podróżami, internetowe biura podróży oraz globalne sieci dystrybucyjne, którego celem jest wspieranie wdrażania nowych branżowych standardów technologicznych, umożliwiających sprzedaż usług dodatkowych, ich rezerwację, obsługę płatności i raportowanie.
 
W styczniu br. firma Amadeus uruchomiła usługę Amadeus Master Pricer Agent Fare Families dla biur podróży prowadzących sprzedaż internetową oraz obecnych w Internecie. Jako część oferty Master Pricer, Amadeus jako pierwszy uruchomił rozwiązanie merchandisingowe, umożliwiające klientom biur podróży łatwiejsze porównywanie przez Internet cen biletów lotniczych oraz szczegółów związanych z nimi ofert.
 
W lutym 2010 roku firmy Amadeus i Carlson Wagonlit Travel (CWT), światowy lider w dziedzinie zarządzania podróżami służbowymi, podpisały porozumienie w sprawie ewentualnego powierzenia przetwarzania część transakcji firmie Amadeus na zasadzie outsourcingu. Zawarto również długoterminową globalną umowę dystrybucyjną, umacniającą dotychczasową współpracę firm Amadeus i CWT.
 
Również w lutym br. Amadeus poinformował o zawarciu długoterminowej umowy o współpracy z firmą Concur (Nasdaq: CNQR), wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania wydatkami pracowników, która pozwoli wzbogacić podstawową ofertę firm. Porozumienie obejmuje  integrację mechanizmu rezerwacji Amadeus e-Travel Management (AeTM) z Concur® Expense, a także podstawowych technologii dystrybucyjnych firmy Amadeus z Concur® Cliqbook Travel – jest to pierwszy przypadek dostarczenia tego rodzaju rozwiązań innej firmie.
 
W marcu br. firma CWT uruchomiła portal „Connect Now” – kompleksowe rozwiązanie do zarządzania podróżami, przeznaczone dla średnich i małych przedsiębiorstw, zarówno posiadających jak i nie posiadających program do zarządzania podróżami. Portal ten jest efektem wspólnych prac rozwojowych firm i wykorzystuje technologie dostarczone przez Amadeus.
 
Także w marcu 2010 roku firma Amadeus przedstawiła LinkHotel – przeznaczoną dla małych
i średnich hoteli oraz grup hoteli nową usługę dystrybucyjną i marketingową, której pierwszym użytkownikiem stał się południowoafrykański City Lodge. Usługa ta powiększa potencjał firmy Amadeus w zakresie dostarczania użytkownikom dokonującym rezerwacji aktualnych informacji o hotelach – w marcu 2010 r. systemem Amadeus objętych było ponad 86 tysięcy hoteli.
 
Pod koniec I kwartału firma Amadeus uruchomiła przygotowaną z myślą o przeglądarkach mobilnych usługę CheckMyTrip, umożliwiającą podróżnym sprawdzanie planów podróży na bieżąco. Pilotażowe aplikacje CheckMyTrip przygotowano dla urządzeń iPhone i Blackberry, udostępniono również aplikację do współdzielenia planów podróży za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 
Informatyka dla linii lotniczych
W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2010 roku firma Amadeus dokonała migracji trzech kolejnych przewoźników – TAP Portugal, Aegean Airlines i Mauritania Airways – do jednego lub więcej modułów Altéa Customer Management System (CMS). Aegean Airlines z powodzeniem wdrożyły wszystkie moduły Altéa w rekordowo krótkim czasie. Migracje, przeprowadzone
w pierwszym kwartale 2010 roku, przekładają się dla firmy Amadeus na ponad 15 milionów dodatkowo obsłużonych pasażerów[8]. Linie Saudi Arabian Airlines dokonały migracji do Altéa CMS w kwietniu.
 
Oprócz tego Amadeus przeprowadził migrację trzech dotychczasowych użytkowników Altéa –
w tym Spanair i Grupo SATA – do modułu Departure Control System. Równocześnie linia Spanair dokonała migracji systemu zarządzania odlotami do wspólnej platformy informatycznej Star Alliance (Common IT Platform, CITP), przechodząc tym samym całkowicie na tę platformę, zaś Polskie Linie Lotnicze LOT rozszerzyły zakres współpracy z firmą Amadeus, wprowadzając moduł zasobów Star CITP i stając się tym samym trzynastym członkiem sojuszu Star Alliance, który wybrał wspólną, scentralizowaną platformę opracowaną i obsługiwaną przez Amadeus.
 
W omawianym okresie dodatkowe moduły Amadeus Altéa zamówiło również dwóch regionalnych przewoźników francuskich. Umowę o rozpoczęciu prób Altéa CMS podpisały też linie Asiana Airlines.
 
W dziedzinie handlu elektronicznego w pierwszym kwartale 2010 roku firma Amadeus odnowiła kontrakt z liniami TAROM i przeprowadziła wdrożenie w Aegean Airlines. Obecnie z technologii handlu elektronicznego firmy Amadeus, zapewniających obsługę i optymalizację sprzedaży, korzysta ok. 100 linii lotniczych. Oprócz tego, dotychczasowy użytkownik rozwiązań
e-commerce – Croatia Airlines – rozpoczął korzystanie z Amadeus Affinity Shopper, zaawansowanej wyszukiwarki dla witryn linii lotniczych, udostępnionej w listopadzie 2009 r. Rozwiązanie to umożliwia konsumentom wyszukiwanie i planowanie podróży z uwzględnieniem upodobań i zadawania pytań o charakterze otwartym, takich jak „Dokąd mogę się udać? Co mogę zrobić? Ile planuję wydać?”.
 
Działania grupy
We wrześniu 2009 r. firma Amadeus podpisała umowę o współpracy z Millennium Foundation for Innovative Finance for Health, mającej na celu wspieranie projektu MASSIVEGOOD, umożliwiającego podróżującym przekazywanie przy każdym zakupie usług turystycznych „mikro darowizn” na rzecz walki z HIV/AIDS, malarią i gruźlicą w krajach rozwijających się. W ramach owej umowy firma Amadeus dostarczyła w I kwartale br. rozwiązanie technologiczne, które można zintegrować ze wszystkimi systemami GDS i włączyć w zwykły system rezerwacji biletów lotniczych i innych usług turystycznych. Dzięki temu program MASSIVEGOOD umożliwi każdemu z podróżujących łatwe przekazywanie mikro darowizn w wysokości 2 USD za pomocą prostego kliknięcia przy każdym dokonywaniu rezerwacji, zarówno przez Internet, jak
i w konwencjonalnym biurze podróży. 
 
W marcu 2010 roku firmy Amadeus i Auralog, międzynarodowa firma specjalizująca się
w tworzeniu materiałów i rozwiązań dla nauki języków obcych za pomocą komputerów, zawarły ramową umowę o współpracy nad tworzeniem projektów korporacyjnej odpowiedzialności społecznej dla branży turystycznej. 
***
Informacje o firmie Amadeus
Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej.
 
Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych(np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy(firmy jak i turyści indywidualni).
 
Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach.
W 2009 roku system Amadeus przetworzył ponad 670 milionów transakcji.
 
Amadeus ma swoje placówki w Madrycie (siedziba główna firmy i dział marketingu), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny – centrum przetwarzania danych) oraz biura regionalne
w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Firma
Amadeus świadczy usługi dla klientów
za pośrednictwem 72 lokalnych Organizacji Handlowych Amadeus obejmujących swoją działalnością 195 krajów.
 
Spółka jest notowana na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji pod symbolem „AMS.MC”.
W 2009 roku firma odnotowała zysk w wysokości 2,461 mln euro oraz EBITDA
w wysokości 894 mln euro. Amadeus zatrudnia na całym świecie ponad 9 300 pracowników, reprezentujących 123 narodowości.
 
Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl  
 
 


[1] Z wyłączeniem wpływu (i) amortyzacji PPA, (ii) zmian realnej wartości rynkowej instrumentów pochodnych oraz zysków i strat
z wymiany i (iii) innych elementów nadzwyczajnych – po uwzględnieniu podatków
[2] Korekta oznacza zastosowanie zapisów International Financial Reporting Standards Committee 18 (IFRIC 18) w okresie 2009
[3] Z wyłączeniem nadzwyczajnych kosztów zwiększenia kapitału (3.5 mln euro)
[4] Skonsolidowany dług umowny netto na 31 marca 2010 wynosił 3.168,2 mln euro (w oparciu o definicje zawarte w umowie kredytowej), spadek o 120.3 mln euro w stosunku do grudnia 2009. Proforma dla zwiększenia kapitału, dług netto na 31 marca 2010 to 2.894,1 mln euro.
[5] CESE: Central Eastern and Southern European Countries – kraje Europy Wschodniej i Południowej
[6] Migracja to złożony proces przeniesienia obsługi pasażerów z dotychczas używanej platformy na Amadeus Altéa CMS
[7]Usługi dodatkowe obejmują dochody linii lotniczych inne niż ze sprzedaży biletów, np. opłat za bagaż, miejsca premium itp.
[8]Liczba obejmuje pasażerów TAP Portugal, Aegean Airlines i Mauritania Airways, bez uwzględnienia efektów migracji przewoźnika saudyjskiego w kwietniu.

źródło: PR

Idealny samochód dla Twojego hotelu? Postaw na Mercedes-Benz!
Świat luksusowego doświadczenia w podróżowaniu stale ewoluuje, a branża hotelarska wciąż stawia sobie...
Ferie z rodziną w hotelu z basenem - gdzie warto się wybrać?
Zimowe ferie z rodziną mogą być niezapomniane, zwłaszcza jeśli zdecydujecie się na pobyt w atrakcyjnym...
Małopolska: Miejsce, gdzie wypoczynek spotyka przygodę!
Małopolska to niezwykłe miejsce, które oferuje zarówno możliwość relaksu, jak i niezapomniane przygody....
Noce saunowe - niezapomniane wrażenia!
Gorąca para unosząca się w powietrzu, aromatyczne olejki eteryczne, ciepłe drewno i przyjemna cisza…...
Szczawnica: harmonia natury, zdrowia i kultury
Zaklęta u stóp majestatycznych Gór Pienin, Szczawnica stanowi żywy dowód na trwały urok i leczniczą moc...
Hotel czy apartament: co lepiej wybrać na nocleg?
Wybór noclegu to nie tylko kwestia czterech ścian i dachu. Warto zastanowić się, czy lepiej zdecydować...